Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/670

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestSTI—2DREGISTER. Fonndø1a ......... I Fonnevik . . . II:305, 311, Fonsdalen ......... II FonSdalSelven ....... I For (Indviken) I 181, 184, 189, II For (LySter) ...... II 45, Forda1Sbakkene . . . II I—’orehei ..... . . II F0l’S (HylleStad) . . . . II ForS (Leikanger) ...... II F01’S (Sogndal) ....... II Fort1m I 6ð, 66, II 24, 41, 44, 47, Z32, 5ð, IW’ortú11 ..... I 2:3, II 4(), Fo1—tunbræen ........ I 8O, Fo1—tundalen I 46, 49, 76, 432, II 24, 25, 29,:3O, Fortunda1Sbræe11 . . . I 94, II Fortunda1Selven I 28I, ö44, II Fortunga1derne ....... I FortunSe1ven .... . . I Fos-dalen (Aarda1) . . .II FoSd alen (Aur1and) ..... II FoSd:1—len (MaSfjorden) .... I FoSdalSSkav1en .... II 175, F oSfoSSen ..... . . . II FoShagen ......... II FoSheimStranden ...... I Fosnes ..... II 638, 643, FoSneSbræen ........ I Foss Hy11eStad) ...... II Foss (ÍSognda1) . . . I 48O, II FoSSagraunaase . . .... II F oSsb1—oen . . . . . . II FOSS(IHI(311 .... . . II FosSdola ...... . . I FoSSe (Leikanger) . . . II FoSSe (Vik) ..... . . II FoSSebro ......... II FoSSeda1en (ÍBaleStrand) . . .II FoSSeda1en Kirkebø) . II 263, FOSSG(IflIe11(Yt1’(§ Holmedal) II 367, FoSGedalSbækken I 284, II 265, FoSSedalSeggen ....... II FoSSedalSelven ....... II FoSSedalshængenipe11 . . II 367, FoSSefje1d ..... . . . II FosSegje1et . . . . II 9, FosSeim .... . . II FoSSeimdalen . . . . II FoSSekammen ....... II FoSSe1ven (Kirkebø) . . II 262, FosSelven (Ytre Ho1meda1) . II FoSSe11—foS ......... II FoSSenipa ....... II 63, FoSSfoSe11 (Kirkebø) .... II 314 312 4OO

301

622 4íỳ) 178 447 342 209 164 10:3 Ö3 145 34 29 34 81 257 8ð 174 21 18O 148 208 6ê38 649 14:3 341 1ð9 178 8:31 102 281 208 2ð1 22 220 277 373 278 496 869 439 239 22 407 399 145 264 369 10 219 264 FoSSfoSen (Indre Ho1meda1) . I FoSsvatn ......... I FoSviken ......... II FoSvikfoSsen . . .... II FoSæken . . . . . I 46, II F1—amnæS . . .... I FranS1ieggen . . . . . II FI’Hl1l](I8I1’ .... . . II Freibot11fjeldet . . .... II Freka1and ......... II FreSVik I 238,:364, 543, 787, II 196, 206, 211, FreSvikaaS ........ II FreSvikbræen I 43, 146, II 201, 24O, Fresvikbugte11 .... I 240, II FreSvikdalen. . .... . I FreSVikelve11 ..... II 199, Fretland ......... I Fretteim I 238, 788, II 187, 188, 189, 193, 194, 195, Fretteimdalen . . . I 146, II F1—etteime1Ven . . . . . . I Frétteimr . . . . . II F1—eySland . . . . . I F1“eySvik . . . . I 22, FreySvikr kirkja . .... II FridalSelVen . . . . I 2O, II Friðho1mr . . . . . . . II FriðrekSlið . . . . . . . II FriederichS pynt ...... I Friken ..... I 76, 77, II FrikSdalen . . ..... II FrikSdØla . . . . . . I F1—ima-m1Slund . . . II FriSlidalen . . . . . II FriSliden . .... II FriStad . . . II 357, FriStadfjeld . .... II FriVik ..... . II 270, FrokoStenaava . . .... II FroSSelen . . . . . . . I I—’roStdalen ......... II Frostda1Seggene . I 17, II 88, Frostda]sæken ..... II 85, FroStdøla ......... I Fruda1en . . I 161, 163, 170, II FrudaISbræen I 48, 144, II 146, 219, Fruda1Sbækken ....... I FrudalSheSten . I 144, II 14ð, Fruda1svatn . . . I 290, II Frøho1m . . . II 615, 617, Froien I 53, 2ð1, 435, 748, II 497, FrøiSjøen I 53, 246, 251,512, II 448, 461, 49Ö, 499, 665 293 293 444 37O 85 709 539 191 108 209 212 20O 241 203 43 202 787 2ð9 179 27O 191 787 787 211 26ö 623 578 551 88 198 31:3 ð52 576 577

362
349

272 428 303 128 129 128 271 14ð 220 29O 219 148 (i21 507 544