Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


62 N()RDRE BERGENHUS AMT. fortsætter opefter dalen langs Hafslovatn. Længer op langs Veitestransvatn er skraaningen meget steil. HafsloVatns vestre del er paa nordsiden jevnt skraanende —— tildels myrlændt —. Veitestrandsvatn har vilde o1ngivelser. Bebyg11inge11 er spredte gaarde, pladse og sætre. Ovenfor Veitestrandsvatn er den vestre dalside fremdeles en steil fje1dvæg. Dalen er temmelig flad og nogenlunde aa-ben. Baade Auster- dalen og Langedale11 er flade. Auste)“—(Zalsb1ræen og L(mgedal.s“br(een er før omtalte. Skytte)“naava ligger mellem begge bræer. Landet vestenfor Hafslovatn og VeiteStrands- vatns da1fører. Vestenfor Hafs1ovatn mod grændsen til Sogndal er grønne skraa-ninger og rige græsgange. Mod Hafslovatn og Aarøielven falder Tømmeraa.sZ)“el(l af i jevn skraaning; ved det lille NaaselVens dalføre skilles det fra Simon-S“em“eldet, der sænker Sig mod den nedre del af Veitestrands- vatn; længere nord bliver fjeldSkraaningen steilere og i høiden ligger toppe, hvoraf den høieste paa Sogndals grændse er Tor- stadnakken, 1600 meter høi, den sydligste af 3 i en bue liggende grændsetoppe. )r7l(Z(3—S(Y6lZ6)l gaar paa vestsi(le11 af Veitestrandsvat11 ved Hola vestover til det straks nordfor Hola sæter liggende Yndesda1svatn, bøier saa mod nordvest, længere oppe mere nord- over og endelig nordøstover op mod et lidet vand liggende op under bræe11; her er en botn om dalens øvre del. Nordenfor Yndesdalen, mellem denne og Kjærringdalen, danner fjeldets ryg en skarp eg parallel med Yndesda1ens øvre del. Denne ryg har 3 ved dybe skar adskilte toppe; den søndre falder steilt af sydover til Yn(lesda1 og nordover til Kjærringda1, den midterste er tvedelt med en gren i for- 1æ11ge1sen af eggen og en gren østover ned mellem Kjærring- dalen og dennes nordre sidedal. Endelig er den nordligste top et isoleret skjær i Bokkebræen. Mod Veitestrandsvatn falder fjeldet af jevnt Og steilt. Nordover følger et vildt bræ1andskab med stei1e, nøgne skraa- 11inger mod hoveddalen og sidedalene. Først er det Z3()ZiÅ7(’Z))’((5’(’)l n1el1em Yndesda1en, Kjærringdalen og E1dalen. ]lÄ:j“(P)’)’J.)7g)).(’Z(Z, paa bræens øStside, gaar ned 1ne11e111 Veite- strandsvat11 og Kjærringdale11; en halvt snedækt, halvt nøgen top l632 meter høi, paa bræens vestside heder Namlos; Vetlebokken og Storebokkm er toppe, den første paa østsiden den anden paa nordsiden af bræen. Eldal(n gaar fra Veitestrandsvatn ved E1dal sæter vestover op mod Tuftene sæter og bøier saa i en mod vest ve11(lende bue Sydover op mellem Navnløs og den Søndenfor