Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/662

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STE1)BEG1STEB. 657 Bortne .... . . II å348, Bortnedalen ..... I 57, II Bortneda1se1ven . . . . II Bort1Iefjorden . . . I Bortneim ., . . . . II BortneimSheien . . . II Bortnen ...... . . . I BOrtnenibben . . . . . . II“ Bortnepol1en I 57, 141, 2:34, 246, II ð39, BoSdal . . II 28O, BoStad . . . . . . II Botn .... . I 245, II Botnbækken . . . . . II Botneda1en . . II 412, Botnefjel(I ..... I ð7, II Botnehei ..... II 401, B0tnen I 256, II 409, 42ö, 426, Botnene ....... — . . .II B0tnenipa ...... I 53, II Botnevatn (Førde) . . II 414, Botnevatn (Gloppen) .... I Bot-nnaaSe ...... . . II BotnSkav1en .... . . II Botten, søndre . . . I BraaStad ......... II Braatevaag ........ II BrandangerSund I 234, II 292, 29Ö, Brandange1—viken ...... II Brandhavn ........ II BrandSeyjar ..... I 24, —II Brandsfonn ..... II:399, Rrandsfonnbræen ...... II BrandSø I 24, ð2, 147, 4:3ð, II 4ä1, 465, 47O, 479, II BrandSøaas ........ BrandSøSkogene . . . . . I BrandsøSundet . . . I BrandSøy . . . . . .II BráStaðir . . . . .II BraSvikSaata . . . . I 34, II Bratho1men .... . . . I Bratsberg amt . . . ...I Brattebakbræen . . I 118, II Brattefjeld (Gu1en) . ...II Brattefjeld (Lavik og Brekke) II Brattefonn .... Bray ....... Bredda1Svøtn . BredIi .... BrednaaSe . . . Bredvatn . . . . Breidab1ik ..... ...II ...I ...I ...II I1ÞF,1I ...I ...II Breiðefni . . I 24, II Ö99, 606, BreikvamnaaSe . . . BreikvamSæken . . ...II ...I 42 — Nordre Bergenhus amt II. 5ð2 539 541 246 374 368 246 ð40 ð45 28ð 64O 507 221 417 601 412 499 ðOð 496 42ð 297 90 17:3 746 34O 46O 298 298 ä15 479 411 412 483 4ð1 476 476 478 342 291 21 578 63O 292 276 236 65 291 212 I26 292 64O 607 87 77 B1—cí111 I s, 26, 31ä, 361, 368, II 4o9, 426, 674, 723, 732, ð81, Ö91, ö93, ð97. ö99—609, BreimSda1en I 432, II ö82, 599, BreimSe1ven I 258, 267, —301, 545, II BreimSvatn I 57, 166, 167, 302, 818, II ð86, 599, 600, 602, S Breistø1en I 254, 78O, II 136, Breivatn ......... II B1—cíVí1(. .; . . .II 284, 286, Brekka ....... “ . . .II Brekke (Aur1and) ...... II Brekke Kirkebø) ...... II Brekke (LaVik Og Brekke) I 4, 20, 25, 259, 263, 364, II 26O, 28(5, r287, Brekkedalen .... . . “. II Brekkeda1Sbækken . . . . II Brekkefje1d .... . . II BrekkefjOrden . . . I Brekke gruber . . . I Brekken (Vik) ....... II Brekku .......... II Bremanger I 25, 148, 152, 264, 31ð, 36O,:361, 36T, 426, 531, II 44ö, 494—ð08, Bremanger præStegaard . . . II Bremangerlandet I ð3, 147, 435, 512, II 494, Bremangerpo11en 53, 247, II 494, ÖO1, Bremangerøen .... II 496, Bremangr . . . . . .II Brenda1Sbræen . . . . I Brendt .... . . I Brenna . . . . . I BrenSdal . . . . . II. BrevSteinen . . .; . II BrigSda1. . . . II 626— BrigSda1en . . . . . . . II BrigSdalSbrekke . . . . II BrigSdalsbræen . . . . I 119, Brimangr . . . . II 494, Bringa ..... . . . II Bringe (Borgund) ...... II Bringe (LySter) ..... II 48, Bringebøen I 177, 185, II 45, Bringe1and (Førde) ..... II Bringe1an(I (Ind1—e Ho1medal) II 390, 393, BrjokSfjeldet . . . I 18, II BrOnkjavaag . . . . .II BroSmetaren . . . . . I Brosvik . . . . II 302, BroSvikvatn . . . .II 625 6OO 68ö 608— 139 371

311

191 190 272 311 264 265 631 4O Öð2 251 641 ö37 ð06 54Ö 5Oö 540 494 12O ð51 12O 341 20 627 611 627 121 Ö06 49 126 51 48 423 396 175 352 2Ö0 307 294