Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/661

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


656 STE1)HEGISTEH. Bjørnene (Kinn) . .... II Bjørnenipa . . . .— II 216, Bjøruereim . . . . . II BjørnereimSuren . . . . II Bjørnereimtjern ...... I Bjør11eStad ......... II BjørneStegbræen I 114, 116, 13O, II Ö, Bjørnesæter ........ I BjørneSætergaardene .... II Bjørnetind ...... — .I 138, Bjørnetun ....... II 71, II Bjør11lia . . . . . Bjørnnaase . . . II BjørSet . . . . . . I BjørSetfjeld . .... II BjørSæter . . . . . I 190, II Bjørvikheien .. . .... II B1aadalen . . . . II 582, BlaadalSfje1d . . . . II 400, Blaaeggen ......... II B1aafjeld (ASkvOld) ..... II Blaafje1d (Daviken) I 18, 14, II 538, Blaafjeld (Førde) ...... II BZaafje1d (G10ppen) . . II 428, Blaafje1d (GuIe11) ...... II BZaafj eld BZaafje1d BZaafj eld BZaafjeld BZaafjeld BZaafj eld BZaafjeld BZaafjeld B1aafj eld B1aafje1d Blaafj eld Blaafj e]d B1aafjeld (HoSanger) .... II (Hy1leSta(l) . II 275, (Indviken) . II 572, (Kirkebø) . . I 20, II (Kinn) . . . II 447, II (Leikanger) .... (Naustdal) . I 52, II (NauStda1) .... II (Selje) . . . . .II “Selje) ...... II K (Sognda1) ..... II (Vik). . I 19, II 200, (Ytre Holmeda1) II 275, BlaafjeldSaata ....... II Blaaflaten I 274, 754, II 115, 119, 122, II BLaahesten . . . . B1aakOllen. . . . II BZaa1i .... . . II BZaamanden . . . . II BZaanibba ...... . . I BLaanip (Vik) ....... II BZaanipa (Ba1eStrand) .... II BZaanipa (Kinn) ...... II BZaaSkavl I 35, 45, 146, 155, II 178, BZaavatn (Gloppen) ..... I BZaaVatn (Horninda1en) I 15, 308, II 4—53 261 605 601 302 34O 23 476 469 140 7Ö 428 175 723 40O 407 384 583 601 611 349 557 411 583 292 263 33O 61O 261 448 197 429 428 509 511 142 241 367“ 367 128 216 Ve 4o3 546 3öO 137 237 218 447 180 30O 57:3 B1akkeSSetr . ...... II B1akSæter . . . . I 368, II 616, 619, B1eia ........... II Bleie1ven .....“ .... I I B1eien (Lærda1) I 45, II 104, 108, 200, Bleien (NauStda1) I 35, 51, II 367, 386, 427, Bleienut ....... II 175, Bleikemærra . . . . II Blekeggen . . . . . II Blekenaave . . . II Blyfjeld . . . . . . . . I Bod1enakken ....... II BogStad ..... II 605, 606, BogSvatn ......... II B0kk6I)1’æ .... I 48, 144, II Bolho1m . .. ........ II Bolhøvdaaserne ....... I BolSetvatn ......... I BOlstad (LySter) .... II 47, Bo1Stad (Stryn) I 189, 306, 311, 368, II BolStadmoen . . . . . . II BólStaör . . . . . . . II Bolsæter . . . . . II 399, Bolteheia . . . . I 52, II Bondefjeld . . .... II Bondehaug . . . II BOndevik . . . . II BorÖ1åir . . . . II Bordlaug . . . . II B0rgarSkard . . . I Borgegrunden . . . II Borgeimr . . . . . II Borgerberget . . ..... II Borgló .......... II BOrgund I 4, 17, 23, 26, 314, 360, 365, 436, 782, II 84, 104, 123—- Borgund (Selje) ...... II Borgundar ...... I 23, II BOrgundda-len . . II 124, 12ð, Borgundfjord ....... I Borgundgaardene ...... I BorgundSejnaren . . . II 107, Borgu11d Stax-kirke ..... II Borgun(1vaag .... . . I Borholmsund . . . . II Borhøvden ......... II Borlaugbro ........ I Bor]o . . . I 186, II 132, 1:38, Borlobro .......... I Bornehi11eren ....... I BorSholmen . . . II 623 621 126 201 201 439 180 Ö38 584 348 19 89 608 279 62 536 18 302 5O 640 5O 49 405 429 298 60 149 209 209 833 184 76 77 135 14O 513 138 127 272 1:3 125 136 60 317 106 717 139 718 172 340