Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/626

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1N1)V1K1—:N HERRED. 621 (5.21) med 1ïZi husmandsplads. Oppeim (5.81) med Vi hus- mandsplads. i4fle‘in, skrives almindelig Auflem, .4(flem, udtales Avlei (6.89) med 12Z5 husmandsplads. Bry)2estad (5.74) med 2 11usmandSpladse. Brynestad (5.20). Brynesfa(l (5.16). Mælein, Skri- ves almindelig M(eleim, Meleím, udtales Mælei (5.89) med Vi husmandsplads. Eide (5.58). Gjerdene, skrives almindelig Gjerde (5.06) med 1 husmandsplads. LaZ(k“i, skrives almindelig Løkex2 (7.33) med 2 husmandspladse. Brz(vold, udtales Bruvall (6.6ö). Bruvold (6.65). Skar-.steín, ytre (5.7Ö) med 21Z12 husmandsplads. Skarsfei)), ytre (5.53) med 1;Z12 husmandsplads. Skarstei)V, ym- (5.Ö3) med 11Z12 husmandsplads. Gil(l()sdal, skrives almindelig GilZesdal og udtales Jildesta (ö.8()) med l1Z12 husmandsplads. V(mbPrg (5.4()) med 2 halve husmandspladse. I IndViken: Aax”hol-mi (6.82). Fmholm (6.82) 111ed l husmandsplads. Hil1711 (5.2—l) med 1 husmandsplads. HiZ(le (6.18) med l husmandsplads. Hil(le (6.18) med l husmandsplads. Dr-ages(et()1—(ð.80). D)“ag(Cs“æfe)— (5.8()). .D)“ages(efe)— I)r(øg(1s(Pf(är (5.80). ToZ)“S(efZ)ɔ“, skrives al- mindelig Taral(Zs(eter og udtales Taar1“sæte (5.97) med l husmands- plads. Sf1Co(7e)2, udtales SkOdi med l husmandsplads. n§‘Z7O(Y(W (8.08) med 2 11usmandSpladse. Sk()den (7.24) med l husmandsplads. 1S’kode1Z (6.96) med 1 husmandsplads. Lyslo (8.53) med 1 husmands- plads. Lyslo (6.25). Hegdal (5.(37) med I husmandsplads. H(ɔgdaZ (5.97). H()gdal (5.97) med l husmandsplads. Ulvedal (7.58) med l husmandsplads. Ved Ulvedal var i ældre tid en vete. Det forfaldne vagthus er i senere tid istandsat. En lignende vete har staaet paa Hoplands eiendom paa sydsiden af fjorden uden- for Moldreim. Rester af vagthuset har kunnet sees indtil den allerseneste tid. Ros(eter (5.70) med 1 husmandsplads. Ros(eter (6.14) med 1 husmandsplads. Blaks(efer (5.16) med 2 husmands- pladse. ]:3laks(eter (5.02) med 1 husmandsplads. Sin(lre (6.82). Lange-sæter (5.10) med 2 husmandspladse. Faleidet, skrives al- mindelig Faleide, Faldeide (6.89) med l husmandsplads. Fale-idet (6.73) med 1 husmandsplads. Falei(let (7.69). 1S‘var“1:estad, udtales Svarstad (5.44) med Ve af 2 husmandspladse. Svar-vestad (5.06Z) med 1 hel og Ve af 2 husmandsp1adse. Smr1a:()s-ta(l (5.1G) med Ve af 2 husmandspladse. I Utviken: Berge (5.82). Berge (7.26) med 1 husmandsplads. Myklebo- stad, ogsaa her er skrevet 2lIyklebust (7.49) med 1 husmandsplads. Myklebosta(l (8.43) med 2 huSmandSpladse. Hage (5.67) med 2 hus- mandspladse. Værlo med Kvien (5.08) med 2 husmandspladse. Valaaker (8.87) med 1 husmandsplads. Valaaker (6.31) med 2 hus- mandspladse. Valaaker (6.31). Bruland (8.38) med 2 11usmandS— pladse. Blaaland (5.67) med 1 husmandsplads. Frøisæter (8.18) med