Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/624

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


INDVIKEN HERBE1). 619 Utvikens hande1sforening har sit udsa1gsstediUtviken, foreningen begyndte Sin virksomhed i 1874, havde ved udgangen af 1895 260 medlemmer og i 1895 en Omsætning af varer for kr. 30 000. 0lden s handelsforening har sit udSa1gssted paa Oldøren, begyndte Sin virksomhed i 1874, havde ved udgangen af 1895 57 medlemmer og i 1895 en Omsætning af Varer for kr. 19 OO0. Af indskrænkede rettigheder til udSkjænkning af øl findeS der 3. Industriel1e anlæg i herredet er: Indv‘ikens u-l(lspinde“)W“i, nu udvidet til ul(lvarej’abrik, Zndvikens benmølle. Utvikens pligj“abrik er nu standset. Der drives lidt baadbyggeri som husflid. I herredet er: I n d V i k e n S p a r e b a n k, oprettet 1882, med en forvalt- ningskapital i 1899 af 306 744 kr. Postaabnerier i herredet er: Ùtviken, Hoplan(l, In(lvikeɔ2, Faleidet, Blaksæter, ()ldøren, Øvre OZd6lVl. AnløbSSteder i Indviken herred er: Hopland (Rand), Tisthamm(?r, Utviken, Indviken Blaksæter, Falei(let, ()lden. Bebygning. Dette herreds gaarde og pladse ligger langs fjorden og op igjennem Oldenda1en paa begge sider af vandet samt ovenfor dette. De tætteSt bebyggede strøg ved Strandsiden er omkring Utviken kirke, om Hatleim, om Indviken og Strandsiden fra Vanberg og indover. Enkelte gaarde og pladse ligger i dalføret, Som fra Faleide fører over til Hornindalen. Gaardene i 0lden har kun faa sæt1—e, men ellers har omtrent hver gaard en. Der er forholdsvis let adgang til byggemateriale, og gaardene er forsynede med store og rummelige bygninger. Indviken herreds matriku1Sky1d er 1187.2O mark. Indviken herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 96 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulSkyld havde en gjennemsnitssky1d af 12.36 mark. Ved udg-angen af 189O var herredets gaardsnummere delt i 347 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i l89l, var samlet i 308 selvstændig beboede brug,