Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/59

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


54 Non1)H1—: BERGENHUS A1x1T Legater. Sognepræst E(lv(z)“(] (ïZ(“(tl6 og hustru ZIIa‘)—grebe Aøzgel S?§())“(7rrz(p fastsatte ved teStament, dateret ]0de december l808, at hvis manden blev den læ11gStlevende (hvilket indtraf), skulde der ved hans død udbetaleS af boet 20O rdlr. under navn af det Qvalske 1egat som bidrag til en lære— og arbeids- anstalts oprettelSe. Hovedveie. Hovedveien fra 1S’ogndal.S;fl(e)”e)a iSogndal l1erred kommer fra Hafslo l1erred ind i Lyster ved Gaupnefjo1—dens vest- side, fortsætter langs denne fjord og derefter op igjennem dalen paa Jostedalselvens vestside til —7oste(l(1ls grædse; i dette herred fortsætter den sa-a. Længde ca. Z:3“.(3 km. Fra Kz“aale til Skj()l((en er bygget ny chaussée, som blev færdig 1899. — Længde ]().585 km. ll(I8kSlI11Il111StlgI1lI1g 1:4O. Kjørebredden er 2.ö-—3.75 meter. Rode1agte kjøreVeie. Fra RØ)l7l8’l.(Z over elven forbi Gaupne kirke fører rodelagt bygdevei forbi gaarden *SVamlz.—iken. Længde ca. .2.5 km. Fra Nes kirke gaar rodelagt bygdevei langs stranden over Fagernes og Da1e kirke til gaarden I(a.=aale. Længde ca. 9.5 km. Fra stranden ved ElÏ(Z(’ gik rodelagt bygdevei langs Eids- vatns sydSide Og videre opover dalen Søndenfor elven indtil pladsen 1S’(1g(Z)a. Denne vei er nu nedlagt som rodelagt vei fra stranden over Eide til Eidsvatn. Istedenfor denne er der anlagt ny bygdevei fra dampskibsbryggen langs elvens sydside og videre langs Eids- vatn, til den træffer den gamle bygdevei til Fortun. Ved Sagen deler veien sig, idet: aW) en vei fortsætter over Fortu11 kirke opover dalen til gaarden 1S’(“()í)zs(1i. hvor den slutter paa elvens sydside ved en privat bro, der fører over til gaarden Bjørk paa nordsiden af elven. b) Den anden vei gaar mere østlig til gaarden ()pf2m. Længden fra Fide til Sveinsøi er ca. Z2 km1. ta J Læn0—den fra veidelet ved Sagen til 01)t1l11 er ca. 2.:3 Å—m. O Den Samlede længde af hei-redets rode1agte bygdeveie er ca. 26.:’3“ Z.?m. Andre kj ørbare veie. Af kjørbare gaardveie findes endel, og af disse skal anføres: Fra Døs(?n fører gaardvei opover Dalsdale11 til Aasen Fra Skjoí’(le)? gaar kjørbar gaar-dVei opover Mørkrisdale11 til J[(1)’k1’i.