Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/584

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HonN1N1)A1.EN HEBRE1). 579 Bakke Bakki. Soleim S()leimar (flt.). SeljeSæter SeO“usetr. To1naSgaarden Rau()amelr. GrØdeS G“)“(idy.S—. Mau1—sæter J[ð()7’l(SB()’. Skrede Skr“ið(Z. O l d f u n d: Stenalder . 1 Broncealder . . . O Æ1(lre jernalder . . O Yngre — . 1 Sum 2 I en myr paa (J;(l2(8(.’Dl(Cl fandtes en kileformet Okse af glim- merblandet haard sandsten uden 11ul, l6 cm. 1a“ng, jevnbred og med næsten rette Sider. Stykket er godt arbeidet, men meget ualmindelig af form. Paa R(tl((Z(’l)l(()Z fandtes 1848 i en haug et fund fra yngre jernalder, bestaaende af ringnaal af bronCe, spyd, sVerd, pileSpidser, kniv, en n1osaikperle m. 111. Paa gaarden Yfrehom i Hornindal fandt i 1899 endel ar- beidere en i en haug vel tilmuret grav med he1letag over. I graven Var en krukke og et lidet Spyd. Hornjnd alen kirke er en langkirke af l)Ø111111el’, opført 1856, med 5OO Siddepladse. Ho)“)z.yW(jad(Zl-S kirkja var Horninda1 hovedkirkes gamle navn. Den fik eget præStegjeld ved 1’eS0lIllZlO11 af 3Ote september 1865. Hoved veie. Hovedveien fra ZVV(lZ(’“lÏ(Z(’ kommer kort sønden- for Øiene ind i Hornindalen, følger elven til Kjøsbunden, gaar langs denne til Kjøs, Svinger og følger HornindalsvatnS strand til kirken, gaar opover dalen paa elvens øst-side til Tomas- gaard; her gaar den over paa elvens nordSide, følger denne op- over dalen og fortsætter ved Lie)z ind i Su11nelven herred. Den er 5 m. bred og i god stand. VeienS længde inden Hornindale11 er 24 km. Andre rodelagte kjøreveie. Bygdeveien fra Eid-S kirke kommer ind i Hornindalen ovenfor Aarebøstøl, Svinger ved Heggen ned til Hornindalsvatn, som den følger til Gr“imsne.w. Længde ca. 4.1 km. Fra G—røde-S gaar ve1 over Hor111ndalselve11 straks ovenf01 O