Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/565

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


560 NOB1)RE BERGENHUS AnT. ’ J ordsmon. I dalbunden er der sandjord og tildels myr- jord. Paa skraaningerne er der en del lerho1dig jord. De øverste fjeldgaarde i Hje1me1andsdalen og Remmedalen er udsat for frost paa kornet. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 3.7 km.2 Eng . . 11.2 » Ager og eng .......... . . . 14.9 km.2 Skog ............. . 44.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . 193.1 » 252.0 km.2 UdSæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maa1. Av1 pr. maal. Fo1dighed. Byg . . . . 40 l. 5.00 h1. 12.5 B1andkorn . 5O » 4.00 » 8 Havre . . 30 » 4.00 » 13.33 Poteter .... 4O » 6.00 » 15 Noget nyland er ryddet i den senere tid. Dyrkning af korn er aftaget 1idt. 2 slaamaskiner fandtes i 1895. HerredSstyrelsen har a-nslaaet V æ r d i e n a f 1 m a al j o r d til 60 kr. og omkoStningerne Ved dyrkningen af l maal til 85 kr. Hjemmehavnene som fjeldbeiterne er ikke synderlig udstrakte. Fjelds1aatterne er ikke store undtagen de tilhørende gaarden Levdal. Kvæget er væsentligst fjordrace. Blandinger af te1emark- racen findes. Der er opdræt af heste og hornkvæg. Salg af me1k er af nogen betydning for herredet. Der er anskaffet flere gode stamokser og lagt adskillig Vegt paa forbedrede racer. Kreaturhold Samt fjærkræ i Eid herred 1ste januar 189 1. Heste . . . 344 Storfæ . . 2 703 Faar . . . 4 6 1 1