Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/557

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


552 NORDRE BERGENHUS AMT. — Hovedbruget: indmark 19 ha., 11dmarken fælles med nabo- eiendomme, skog 25—3O ha.; den er fornemlig bevokSet med birk og er ikke tilstrækkelig til gaardens behov. Besætni11g: l hest, 12 storfæ, 3 kalve, 6 faar og 2 svin. Gjennemsnit]ig avling: 14O hl. poteter, 2O hl. havre og ca. 24 840 kg. hø. 5 husmandspladSe, hvis samlede indmark er opgivet til 13 ha.; samlet besætning: 17 storfæ, 20—3O smaafæ og avling: W40 hl. havre, 90 hl. poteter og ca. 2O OO0 kg. hø. Samlet husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 39 storfæ, 43 faar, 7 Svin samt 35 høns Og 4 ænder. Sam1et udsæd i 189O var: 17.4O hl. haVre og 42 hl. poteter. 0.38 ar anvendtes til kaa1rabi og 0.08 ar til“kjøkkenhaVevækster. Følgende 34 gaarde har matriku1skyld over 5, men ikke over 1O skyldmark, nemlig: I Aalfoten: Fø)“de, udtales Føre, af skyld 7.47 mai-k. FØCl’d8 (7.22) med l husmandsp1ads. Fø)“de (7.90) med l huSmandSplads. Sigde-stad (9.40). Sigdesta(l (9.4O) med 2 husmandspladse. Myklebostad (6.69) med 1 husmandsp1ads. Zl[yklebosta(l (5.36). Myklebostad (5.62). Myklebostad (5.66). Myklebostad (5.19). Myklebostad (“5.12). Mykle- bostad (5.39). Myklebo-stad (6.69). Vik (5.46). — I Daviken: “ D()mbestein (8.66) med 2 husmandspladse. Dombestein (5.49) med 3 husmandspladse. Daviken, indre (5.17). Davike)a, indre (5.17). Daviken, indre (5.17). Daviken, ytre (6.64) med 1 hus- mandspladS. Frimam2slemd (8.33). Frimanns1und var digteren FrimannS privateiendom; en 1und, kaldet Digterlunden, er endnu bevaret Hausle, skrives almindelig Huslien (5.36). Hausle (5.36). Levdal (5.95). ]Jevdal (5.30) med l husmandsp1ads. Midgjeld, skri- ves almindelig MedfUel(l (8.03) med l husmandsp1ads. Mi(lgjel(l (7.73) med 1 husmandsplads. Haus, skrives almindelig Hougs (6.25) med l husmandspladS. Reknes, indre (5.06). I Rugsund: Elde (5.80) med 2 husmandspladse. Øen (5.64) med l hus- mandSp1ads. Bortnen (5.20). Hauge, 1itle (6.03) med 1 husmands- plads. Myklebosfa(l, nedre (5.09). Maurstad (7.05) med 2 hus- mandspladse. Matrikulskyld mellem 3 og 5 mark har 103 gaarde. 186 brug har matriku1skyld fra l til 3 skyldmark og 44 brug har under 1 skyldmark i matrikulsky1d. Gamle navne paa gaarde er: Toreim, ytre Toreimr. Sigdestad Sigríðarstaðir.