Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/555

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


55O NORDRE BEBG1::NHUs AMT. Laks og sjøørretfiske i Daviken. C Værdi Z892. 31O0 ’893. 4350 Z894. 4070 1895. 905O -896. 9382 Z897. 8276 Z898. 8200 “899. 5000 IlunHnerfangst il)aviken. Vværdi 1892 . . — 1893 . — 1894 . — 1895 . 160 1896 . 550 1897 . 480 1898 . 34O 1 8 9 9 ....... 7 5 O Ved udgangen af 1895 var her 9 personer, som drev land- handel efter bevilling eller hande1sbrev. De vigtigste handels- steder var: Indre Daviken i Daviken sogn, Rugsund og Flaatø- sund i Rugsund sogn. MaurStad og Rimstad handelsforening har sit ud- sa1gssted i Flaatøsamd, begyndte sin virksomhed i 1891 og havde i 1895 en Omsætning af varer for kr. 35 O00.00. Ved udgangen af 1895 havde foreningen 40 med1emmer. Der var 1 indskrænket rettighed til udskjænkning af ø1. Daviken sognese1skab er stiftet i 1884 med formaal: fremme af interesse for 1andbrug, havde ved udgangen af 1895 20 medlemmer. Nordstrandens 1andboforening er stiftet i 1880 med formaa1: fremme af interesse for 1andbrug samt bil1igt varekjøb, havde ved udgangen af 1895 28 medlemmer. “Sagbrug, møllebrug og stampning af tøier drives til almindeligt brug inden herredet. I herredet er: Daviken Sparebank, oprettet 1896, med en forvaltnings- kapita1 i 1899 af 74 044 kr.