Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/553

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


548 NORDRE BERGENHUS AMT. Der vokser i herredet: furu, birk, rogn, heg, aSp, ask, or, ener, ek, Selje, haSse1 og benVed (kristtorn). P1antede træer er: gran, løn, lærketræ, bøg og alm. Bygningstømmer kjøbes. Endel brændeved Sælges. Andre skogprodukter kjøbes ti1delS. Midde1pris i 1895 var pr. meterfaVn ved: birk kr. 13.00, furu kr. 10.00. MiddelpriS i l895 pr. ty1vt bygning-stømmer var ca. kr. 40.00 for rundt tømmer, 6 m. 1angt, 7 tommer top. De bedste skoggaarde i herredet er: Før(le, Toreim og Sigde- sta(l i Aa1foten, Dombestein, Endal og rMidgjeld i Daviken, Bortne, Vingelven, El(le og Rimstad i RugSund sogn. Der fiSkeS torSk, Sei, 1ange, broSme, kVeite,1aks, ørret, flyn- dre, rødfisk (uer), hySe, hVitting, Stenbit, lyr, Sild, makre1, berg- gy1t, a-al, Ogsaa skate, haabrand; derhos fangeS krabbe, hummer, øSterS og blækSprut. Noget hva1, nise og kobbe fanges. Line, garn, not, haandSnøre og teine er de sedvan1ige red- skaber. Hjemmefisket er af vigtighed, især i Rugsund sogn. Sam1et udbytte af fiSkerierne i Daviken. Værdi 1892 49720 1893 21858 1894 9 270 1895 9308O 1896 . 206316 l897 34878 1898 68109 1899 ...... 39257 SkreiHsketiZDaviken. Antal fiskere. Værdi Z892 . 35O 3004O Z893 . . . 5O (3098 Z894 — — Z895 — — L896 . . . 280 (3284 Z897 . . . 40 4222 Z898 . . . — 7069 L899 . . . — 4272