Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


5O NORDRE BERGENHUS AMT. Æld1—e jernalder . . 15 Yngre jernalder . . 26 S u m 46 Paa Talla er fundet en dolk af graablaa flint, 18.5 em. lang med firkantet haandtag, paa hvis kanter sees tungede forsiringer. Paa Sau(Ze, Dale Sogn, er fundet levninger af 4 br0noekjedler, vel tilhørende forskjellige grave; de er alle 4 af den specielle saa- kaldte «vestlandske» form. I 1830 fandt man paa Hauge, Fortun sogn, en usædvanlig vel bevaret broncekjedel under en he11e i kanten af en haug. Den indeholdt brændte ben, og mellem disse laa en guldbrakteat. I 1881 foretog Bendixen endel udgravninger paa Bolstadm“oen, hvorunder der blev udgravet 15 hauge og kredse. I flere af disse fandtes oldsager fra ældre jernalder. Samtidig blev han gjort opmærksom paa et svaberg, Som ligger et stykke ovenfor gaardens huse, og fandt her dels liggende i dagen, dels dækket af mos i en længde af omtrent 8 m. og en bredde af 7.35 m. en he1leristning, bestaaende af 59 fordybninger, af form som kuglesegmenter, de fleste smaa og grunde, flere da11nende en fuldstændig halvkugle, deriblandt den Største, som var 10 cm. i tvermaa1 og ð cm. dyb; enkelte var endnu dybere Bergets ove1—flade var tildels forvitret og paa et par steder aldeles af- skallet, saa det er rimeligt, at der har været flere udgravede hul1er. Svaberget ligger vistnok omtrent 150 m. over fjorden. Hullerne var anbragte dels i mindre rækker og grupper, dels enkeltviS, især de større Lignende skaalformede fOrdybninger skal findes paa Ste(agjerdet, omtrent en times gang fra Dale kirke i Dalsdalen, hvor der paa en stor sten er gravet en rad smaa hulninger, og ved Hl‘’2ÏZCb(lkÄ?C)Z, paa en fjeldvei til Da1sdalen, lige- ledes paa en sten, kaldet Holestenen. Fra andre steder har man flere eksempler paa, at l1elleristninger er anbragt paa større, jOr(l- faste stene. Paa Sm“eim er fundet en snmk korsformet spænde af forgyldt bronce med nie1lo fra mellemjernalderen. Samme- steds fandtes senere en beltespænde af sølv med niello og delvis forgyldt. Fra yngre jernalder kan nævnes et fu11d fra Flahammeri Dale S0gl1, bestaaende bl. a-. af et par dobbelte, ovale Spænder samt et broncesmykke med irsk ornamentik. Paa Talla fandt man i 1861 under en l“1elle i en ny aker 2 armringe af sølv; den ene er firkantet, glat, med indslaaede punkterede triangler; 3 vredne mindre ringe.hænger paa den. Den anden er rund og glat med O glatte ringe hængende paa. Endelig kan nævnes fund paa Nes og B()lsta(l. Gra Vl1allg(—3 fi11des (ifølge et brev til Christie l8lO) paa