Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


48 NORDRE BEB(;ENHUS Amt I Dale sogn: Off‘llW)]b (7.5O), 2 husmandSpladse. ()tt“z(m (7.53), 3 husmands- p1adse. Otium (5.01), 2 husmandspladse. Otium (5.04), l hus- mandsp1ads. (Ottum skrives almindelig ()ttun). Kvaale (7.64), 2 husmandspladse (a1mindelig skrives Kvale). Berge (’7.3ö). Beɔ”ge (5.4(3), l husmandsplads. Flikk“i (5.47), I husmandsplads. Flikki (5.49), 2 huSmandspladse. Kolsta(l (7.38), 1 huSmandsplads. Kile)z“ (5.73), 3 husmandspladSe. V‘ig(Zal (5.02), 2 h11smandspladSe. Aasen (7.65), 2 husmandsp1adSe. Skaar og i4asmyre)2e (7 Z—3ringe(6.1O). ZVygaar(l1) og Døsen (7.14), 2 l1usmandspladse. Lavol(l (9.43), 2 hus- ma11dspladse. Skil(leim med Bakketeige)2 og Heggelemd (6.()4), l husmandsplads. Sande (6.45), l husn1andsp1ads. Havreberg (6.39), 2 husmandspladse. Deri (6.32), 2 husmandspladse. Leri (5.35), 2 husn1a-ndspladSe. Deri (8.27), 5 busmandsp1adse (Leri skrives almindelig Lerum). I Nes sogn: Hage)2es (5.19), l husmandsplads. St()kke)zes (6.84), 2 hus- mandspladse. Høieím, øvre (9.56), 4 hus-mandspladse. H—ø’í6í“7llW, nedre (6.41), 2 husmandsp1adse. HøieímW, nedre (5.99), l husmands- plads. Heieim, nedre (7.91), 4 husmandspladse. Nes, øvre (6.79), 2 husmandspladse. 2Ve.S“, øvre (5.28), 3 husmandspladse. I Gaupne sogn: Efter matrikulfortegnelsen skal den almindelige udtale af Gaupne være Gaapm; men om, hvordan dette ord skal udtales, staar intet. Raaum (7.41), 1 husmandsplads. Raaam (6.6O), 2 husmands- pladse. Aabyrge, udtales Abriad11 (7.76). Tan(llaa med Drev(lal (9.05). Tandlaa (5.05). (Tandlaa skrives almindelig Tandle). Flat- tum (6.(3O), 3 husma11dSp1adse. Øm”ebø (8.71), 4 husmandsp1adse. Svangs-tom (8.39), 3 husmandspladse (almindelig skrives Svangstue, Svangstu). Rom2ei (7.56), 2 husn1andspladse (a1mindelig skrives Rønnei, Rønneid). RO)t726lí (7.52), 2 husmandspladse. Rom2ei (8.59), 5 husmandsp1adse. Kalhagm (6.07), 2 husmandspla-dse. Kalhagen med Hm“re)ze ((i.31), 2 husmandspladse. i-1ls-mo (9.07), 2 husmands- pladSe (almindelig skrives AlfSmo). 42 gaarde har en matrikulSky1d n1el1em 3 og 5 skyldmark. Af disse 42 brug ligger 13 i Fortun, 11 i Dale, 8 i Nes og 10 i Gaupne. 45 brug har en matriku1skyld mellem l og 3 skyld1nark. 23 brug har en 1natriku1sky1d mel1en1 5O øre og l skyld1nark. 28 brug har en matrikulskyld under 50 øre. Det heder i den i 1868 offentliggjorte fortegnelse over de i hint aar af S11(?Sk1’(3(l hjemsøgte gaar(le, at skred gik over Nygaar(l, og 4 mennesker o1nkom (I, pag. 177). Det heder fra LySter nu, at kun gaarden Bringe- b()en rammedeS af s11eSkre(l. l’)