Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/527

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


522 NOR1)RE BERGENHUS AMT. Postaabnerier i herredet er: JIol(løen, Aarseim, Vaagsvaagen, Sil(len, Sta(llandet, Drage, Rau- (leberg, SeOe, Barmszmd. Der er te1egraf— og rigstelefonStation paa Mold- øe)2 og rigstelefonstationer i Barms2md, SeØe, Stadlan(let, Drage, Fersz“a(l, Sa7l(ZUík72(‘’(S’ og Rau(leberg. Anløbssteder i Selje herred er: Moldøe)2l, Raudeberg, ()smzm(Zsvaag, Barmszmd (Sandvik), SeØe. Drage. Bebygning. SZ(l(ZZ(l)2(Z6t-S’ øStStrand fra Revehornet og Syd- over er jevnt tæt bebygget med gaarde og pladse, ligesaa dette lands vestkyst, fra noget nordenfor Se1je kirke og i strøget om- kring M0ldefjorden. Paa den øvrige del af Stadlandets stra-ndsider ligger gaardene i regelen i bugterne. Kyststrækningen fra MOZ(Z6jJOll’(Z8)l og vestover er jevnt, men ikke tæt bebygget med gaarde og pladse; den tætteste bebyg- ning er paa odden mellem Nor(l— og Sørp()llen om Flatraketgaardene og Strandsiden langs Ulvesemdet. Vaagsøens østre Strandside langs Ulvesundet er tæt bebygget om kirken og nordover, samt i den sydlige del om Skraam. Ogsaa Revikens østre strand Samt VaagSfjordens Strandside har endel gaarde og p1adse. Sil(len har et par gaarde og pladse paa østsiden. Barmms Strandside —er bebygget med 5 gaarde og nogle pladse paa sydside11. Veɔzøen har et par gaarde og nogle p1adse, og Se(je 2 p]adse tilhørende præstegaarden De øvrige øer er ubeboede. Se1je herreds matrikulskyld er 932.86 mark. Selje herred har ifølge den trykte matrikulfortegnelSe 138 gaar-dsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitSskyld af 6.76 mark. Ved udga11gen af l890 var herredets gaardsnummere delt i 575 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketæl1inge11i 1891, var samlet i 535 selvstændige beboede brug, hvis gjennems11itlige størrelse, efter deres matrikulskyld var 1.74 mark. -Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—-1898 var kr. 1 402.0(), i 1895—-1899 kr. 1 418.00, efter den officielle Statistiks beregninger