Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/511

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


506 NORDRE BEBGENHUS AB1T. Bremanger pr(estegaard, af skyld 1.43 mark, har ikke været gjenstand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Indmarkens fladeindhold er opgivet til 2.87 ha., udmarken ligger i fæ1lesskab. Efter sognepræStenS skematiske opgave af l891 udgjorde gaardenS besætning 3 à 4 kjør, av1ingen 11 000 kg. hø og 5 hl. poteter gjennemsnitlig i 1886—189O. I disse aar avledes intet korn paa gaarden. Ingen Skog. Ingen huSmandspladS. I Bremanger er intet brug af Saa Stor matriku1Skyld Som 4 Skyldmark. „ Over 3 skyldmark har følgende 12 brug. Dyrsfa(l (3.19), 1 husmandsplads. Dyrstad (3.26), 1 hus- mandsp1ads. Sande med N(epegjerdet (3.20). Sande (3.06). Rise (3.18), l huSmandSp1ads. Rise (3.11). Kjelkenes (3.04). Hus, indre (3.67). Hus, indre (3.73). Hus-, indre (3.76). Hu-s, indre (3.(34). H useJ“est (3.23). 117 brug har matrikulskyld mellem 1 og 3 mark og 107 har Skyld under 1 mark. Gamle navne paa gaarde or: Bremanger LiSæter NeSje Soleim Grot1e, ytre Igland Hauge Førde EikeSæter Nautsæter Bri man gr. Le’nsetr. Nesjar (flt.). Sölei)nr. Grátl. Igland. H augr. F)“örör. Eikisetr. Nötusetr. 0ldfund: Stenalder . . . 4 Broncea1der . . . . O Ældre jernalder .“ . 7 Yngre jernalder . . . 8 Sum 19 Paa G—rotle er gjort 3 stena1dersfund bestaaende af 1 hul- meiSel af Sortagtig skifer, 1 kile af grøn 1erSkifer Samt l Stor he11e eller flad blok af sandsten, Som Sandsynligvis har været benyttet ved tils1ibning af Stenredskaber. Den fandtes omtrent