Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/488

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FLORØ 1.A1)ESTE1). 483 Afstanden fra Bergen er 20 geografiske mile. Byen ligger paa Bran(lsø paa gaarden Nedre FZOl’F“)lW—S grund og tildels paa præstegaardens, Om-e Florens, grund; den omgives af Kimz herred, af hvilket den udgjør en del. For Florø er Vedtaget en reguleret plan af 28de december 186l for hele det til byen hørende strøg paa en Strækning af l.5 km. Det er imidlertid kun en Strækning af 6OO meter langs stranden, som er bebygget, og kun en gade, Sl?l’(lllZ(Zg(l(Z6ll, er kon- tinuerlig bebygget. Grændsen for Florø gaar fra havet ca. 4O m. vest for moloen, imod sydsydVest ca. 225 m., derfra ca. 20O m. mod sydøst og derpaa atter 20O m. mod sydsydvest indtil nær Ditle- elvens udløb af Litlevatn. Grændsen følger saa Lit1ebækken til dens udløb i Storevatn, hvorpaa grændsen dannes af Storevatn indtil Kv(erneb(ekkens udløb af Storevatn, følger Saa Kværnebækken indtil ca. 40 m. fra dennes udløb i Gaddevaage)z. Fra dette Sted eller ca. 4O m. fra Kværnebækkens udløb gaar gi-æ11dsen i sydlig ret- ning, dog ikke i ret linje, indtil den her gravede kanal gjennem eidet mellem Brandsøens vestlige og østlige del, hvilken kanal ligger i byen. c Af Florø bys territorium er det, Som berørt, kun den vest- lige del, som er nogenlunde bebygget. Den største gade, Stra1adgaden, har retning mod Vestnord- vest, og parallelt med Samme længere syd gaar Skolega(lenC, og lodret paa disse gader gaar forskjellige udstukne gader, som Vestregade, Kirkegade, TOZ(lb()(Zgá(Z8, Bakkegade, TOrz;egade, Livius Sm1itrs gade og Hans Bloms gade Ved kontrakt mellem state11 og eieren af Nedre F1oren be- stemtes, at paa de dele af Florø, som maatte u(l1ægges til by, skulde den fornødne grund afstaaes mod en kjøbesum af l2 Skilling pr. kvadratalen eller mod en aarlig grundleie, der beregnes med 4 pct. af denne værdi og altsaa fastsættes til 45 Skilling pr. 100 alen eller 1O spd. pr. maal. Brolagte gader er der ikke. Veienes længde udgjør ca. 2 5OO meter. Til gadebelysning benyttes almindelig lanterner, hvoraf der i l89O Va-r 9 stykker. Byen S fortid. Det rette 11aVn er Flora, ikke Florø I gam- mel tid er det skrevet F1ora, og i forrige aarhundrede skrev man Floren. Man siger den dag idag: Floren, paa Florenne. Flöra er sandsynligvis dativ af flöri, og det kan da enten betyde den flade eng eller fjøS, sandsynligvis det første. Gaarden er rimeligvis meget gammel. Den ligger godt til