Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/484

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HEBRE1). 4 7 9 Ældre jernalder ..... 2 Yngre — . . . . 1 Sum 9 Paa Floroen er fundet en meisel af lerskifer og en hjerte- formet pilespids af flint med Stift. Paa Bm)adsø er fundet en flintdolk, l6.2 cm. lang. Paa Aarebrotsvaage)2 er fundet en StenøkS uden skafthul, men med en bred rende rundtom midten til skjæftningen. Finderen opgav at have fundet økSen i et lidet kammer under flad mark. FundomStændighederne er vanskelige at forklare, men nogen stena1dergrav kan man ikke tænke sig, at det har været. I Svanø sogn er fundet en Stor tverøks uden skafthul. I 1842 fandt man i en hellekiSte i en gravhaug paa Svanø hovedgaard en spænde af bronce. Stumper af u1dtøi hang endnu Ved naa1len. Spænden tilhører ældre broncealder. Funde11e fra ældre jernalder er fra Askroven og Store By)“gehilleren paa Kinn. Fundet fra yngre jernalder er ogsaa fra;48k)“’O2)6’72. Mellem SeljeStok og Sørbotn eller paa en Strækning af omtrent Ve mil ligger nær stranden omtrent 20 tildels Store gravrøser. Kinn herred har fem kirker, tre sognekirker nemlig paa Florø, Stat-ang og Eike)3ord, to kapelkirker ](i)m og Norddals- -jjordens kapeller. Kinnkirken paa øen Kinn var tidligere 11oved- kirken, men efterat Florø blev ladested og en større befolkning nedsatte sig der, blev kirken paa Florø opført og blev bestemt til hovedkirke. Kinn hovedkirke paa Florø eller Florø kirke er en langkirke af tømmer, liggende ved Florø ladested og opførti 1882 ifølge reSolution af l9de januar l880 og 2den april l881. En kirke har i middelalderen ligget paa BrandSø i Kinn sogn, nemlig Brandseyjar kirkja, der nævnes i Bjørgynjar kalfSkinn. Kinn kapel er en langkirke af Sten, opført før 125O, med ca. 3OO siddepladse; den ligger paa øen Kinn. Kirken er af huggen Sten og sædvanlig form med pilaStre ved Skibets nordre og veStre indgange samt ved indgangen til koret; kun et vindu, bag alteret, har sin oprindelige form; ved hver side af koret en rund nische til et alter; alterbordet af Sten med plade, hvori rkantet relikviegjemme og med samme profil Som baandet ved nordre portal; alle aabninger rundbuede, følgelig ældre end 1200. Kirken har havt aaben tagstol, hvis Spærrer hvilede paa bjelkehoveder, som endnu sees indmurede til begge sider af koret. Ved korvæggen er mod skibet anbragt