Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/482

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HERRI—:1). 477 og foged over Søndfjord Hans Thís Nagel. Paa skifte efter denne, sluttet 1773, udlagdes gaardene for en takst af 2500 rigs(laler til hans Søn og eftermand i fogedembedet, kammerasseSsor Jens VVorm Nagel. Ved dennes død 2den december 1788 blev hans enke, Christane Margrethe, født Heiberg, som han ved testamente af 24de september 1784 havde indsat til sin universa1arving, eier af Svanøen, og da hun i et af aarene mellem 1790 og 1793 ægtede hofagent og borger i Bergen Herman DidWrik Jan-sen, kom øen i hans eie. Ved skjøde af 10de juli 1804 so1gte endelig Jansen Svanøen til Ole Torgersen-, en af Hans Nilsen Hauges venner, og hans ætlinger eier nu godset. Siden Svanø gaard 1662 solgtes af kongen, har den kun i to generationer tilhørt en og samme slegt. Fra 1662 til 1718 eller i 56 aar tilhørte den de gamle Svaninger; fra 1719 til 1749 eller i 30 aar tilhørte den Svanenhjelmerne og fra 1749 til 1804 eller i 55 aar de to fogder Nage1 og H. D. Jansen. I de sidste 80 aar har den til- hørt de nuværende eiere og deres fader og bedStefader. Matrikulskyld over 5, men ikke over 10 skyldmark har føl- gende 20 gaarde: I Kinn S0gn: Haukaae)2, af skyld 6.25 mark, har 1 husmandsplads. Kinn (9.4s). I Eikefj0rd s0gn: Sæterliea (5.83) har 3 husmandspladse. Suarthumle (5.33). Svarthumle (8.21) har 1 husmandsplads. Svarthamle (5.82). I Svanø (Stavanger) sogn: Sandvik (8.57) har 1 husmandsplads. Sandv‘ik (5.56) har 2 husmandspladse. Høivik og dele af ()sen (6.09) har 4 husmands- pladse. Steinhovden (7.21) har 3 husmandspladse. Osen (7.12) har 2 husmandspladse. Svardalen (5.08) har 1 husmandspladS. Svar- dalen (5.02). Høidalen (6.46) har 3 husmandspladse. Høidalen (5.51) har 2 husmandspladse. Høidalen (8.77) har 3 husmands- pladSe. Hellevik (5.55) har 1 husmandsplads. Tyvaag (7.62). Erikstad, udtales Ærsta, med Vaagsø og Spangene (8.62) har 2“ husmandspladse. Solhaug (6.78) har 3 husmandspladse. n 65 gaarde har matrikulskyld over 3, men ikke over 5 Skyl(l- mark. Matrikulskyld mellem 1 og 3 skyldmark har 185 brug og under 1 skyldmark 142 brug. Gamle navne paa gaarde er: Hov den H ö fði. Bareksten Baldreksstaðir. Kvalvik HvalvWik.