Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/474

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


KINN HF.HBE1). 469 Det vigtigste handelsted var Eikej§“or(l i Eikefjord sogn iKinn. Ingen havde ret til udskjænkning af ø1. Kinn sparebank havde i 1899 en forva1tningskapital paa kr. 55000.00. Postaabnerier i herredet er: — “Tansøen, Batalden, Svanø, Svortevikholmen, Stavanger i Kim2, Høi- dalsgfforden, Eikej)ord, KinnesZm(l, Hov(levaag og Norddals)îjorden. AnløbSsteder i Kinn herred er: Kvalstad, Svortevikholmen, Florø, Stavanger, Tansø, Skoɔpen, Kiɔm, Hø1idalsj)“ord (Hopen), Holmesund, Livreslzmd, Eikej§“ord, Hovden, Ba- talden, Bareksten, Haukaaszmd og Nor(l(lalsflord. Der er telegrafstationer paa Tansø, Kinn og Bataldeni. I forhold til herredets udstrækning er det temmelig tyndt bebygget; i de indre dele af fjordene har der dog i regelen samlet sig en tættere bebygning end ellers paa strandsiderne. Paa Stavjjordens sydside ligger Saaledes om Vaagene samlet flere gaarde og p1adse, medens den øvrige strandSide saagodtsom mangler bebygning. Paa Bruflordens nordside fra herredsgrændsen og til Stavanger kirke er kyStstrækningen temmelig tæt bebygget med gaarde -og pladSe. Høidalsj)“ordens strandsider har den meste bebygning paa Syd- siden om Høida1sgaardene; paa nordsiden af fjorden ligger 1 gaard paa omtrent hver 1.5 km. indtil Seljesæter og enkelte pladSe mellem disSe. Ved Eikejj“ordens bredder er flere gaarde og pladse Samlede omkring Botn og ved Eikefjo1—dens bund. Paa Kinn er et StationshuS, indeholdende 4 værelser og kjøkken. StationSbygningen her og et stationshus paa Bata1den i Kinn benyttes til telegrafstationSlokale Samt til bolig for Sta- tionsmesteren. .1 v I den fra Høida1sfjord opgaaende IndeStad-Løkkebødal ligger iSvardal-, Vassæter, Eikevolden-, Imlestad— og ]J1økkebøgaar(lene Samt nogle pladse og opover Svarthumledalen 6 gaarde. .ZVorddalsZ§“ordens strandsider er kun tyndt bebygget, fornem1ig den søndre, hvor Btjørnesæter— og Utføregaardene ligger. Paa nordsiden ligger Pusevik, Tirdalssagen, Tir(lal, Klaua, Haukaaex2, Fa-nevik, Trættevik, Strømsnes og Norddalsgaardene, en -samling af større og mindre gaarde paa en flad odde ikke langt fra fjordens bund. 0pigjennem Soleimdalen med Sidedale er kun Soleimgaar(lene, Midtbø, Sunddal og Gx”øndalen.