Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/471

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest466 NORDRE BERGENHUS AMT. ikke længer slog ti1, blev salterierne ikke vedligeho1dte, tagStene gik itu, tag og vægge faldt ind, saa det saa ud, Som landet var herjet af fiendehaand. Vaarsild— eller maaske rettere storsildfisket har i nogle aar atter været af betydning. Ogsaa Sommersildfisket er ofte af vigtighed Torsk, sei, hySe, hvitting, uer, br0sme og lange fiskeS. I Kinn drives saaledes om sommeren fiske efter lange Og brOsme. Naar veiret er godt, kan de komme hjem med 4 tønder fisk, eller om de driver seifiske, med 2O0 stykker Sei. Der bor paa Kinn og Reksten ca. l0O mand og af disse har kun 30 stykker jord; de andre lever væsentlig som fiSkere. Sei betales paa Kinn med 9 øre pr. kg., 1yr betales med 10 øre pr. kg., Og hyse betales med 14 øre pr. kg. Laksefisket og sjøørretfisket er vigtigt. Paa øerne Kinn og Reksten alene fiskes 1aks for 6 til 7000 kroner. I 19O0 var 1aksefisket paa Kinn usædvanlig g0dt, og der fiskedes da rundt øen.rned 12 lakSenøuHỳlaks ñn? 7(MM) kr; af disse var ca. 1Ø3 fisket med 1 not. Udbyttet af en lakSnot er forskjel1igt, inde i fjorden undertiden kun 50—-60 kr. paa en not. I gjennemsnit tør nok udbyttet af en laksnot sættes ’ti1 200 kr. Hummerfisket er ogsaa af vigtighed; antallet af opfiskede hummere aftager, men prisen stiger. Hj emmefisket er af stor betydning for distriktet. Ude ved kysten bor en stor befolkning, der udelukkende ernærer sig ved fiskeriet. De sædvanlige redskaber til fangst er net (sildenot, laksenot) garn (sildegarn, t0rskegarn, tr0lgarn, franskgarn) samt Snøre og liner. I Sam1et udbytte af fiskerierne i Kinn og Vevring: Kr. -892 .......... 48005 Z893 . . 90989 Z894 . . 78850 Z895 . . . l534O0 Z896 . . . 41l00 Z897 . . . 27954O Z898 . . . l33790 Z899 .......... 39514O SkreMHsket ilKfnn og Vevring. Antal fiskere. Kr. 1892 ...... 70 4120 1893 . . l6O 111l0*)

  • ) Kinn a1ene.