Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/464

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1(1NN HERRED. 459 Rekstenþorden gaar ind fra vest mod øst mellem Kinn og Reksten paa nordsiden, Leiestenene, Vede1skytten, Værholmen og Staarøen paa sydsiden; den er ren og dyb. Ankerp1adse er: Kirme-sund er en ganske god havn saavel for større som min- dre fartøier. Større fartøier ligger bedst sø11denom Synderholm; der er 7.5—19 m. vand og fortøiningsringe. Smaafartøier bør lægge sig i bugten nordenom fyret, hvor der er 8 m. vand og fortøinings- ringe. Smaafartøier bør gaa saa langt ind i bugten som mulig for sudragetS Skyld. Rekstenvaag har 6 m. Vand, fin sandbund og fortøiningSringe. Den er trang og grund og aaben for Sydvestvinde. Langevaag har 6 m. Vand, fin sandbund og fortøinin-gsringe. Havnen er god, men noget trang og vanskelig at komme ud af ved Sydlig vind. Rekstenjjorden regnes i øst til leden, der paa østsiden af Oddene fører mellem Færø og Nekø. Herfra gaar Bruj)”or-den i sydøst1ig retning ind mellem Staur- øen og Stavangerlandet paa nordsiden og Askroven, Svanø og Stavenes1andet paa Sydsiden og fortsætter ind i Vevring herred. Oddene havn mellem Oddene er en ganske god havn med 4 a 5 m. vand. Man bør gaa saa langt ind i bugten som mu1ig. Paa ASkrovens nordside er “ Vallestadvaagene ankerpladSe, men de er aabne for norde11vind. Man ligger bedst i den østre vaag paa 7.Ö til 11 m. vand og sandbund. I bugten ved Ersta(l eller Erliksta(l paa Svanø er Stoppeplads med 7 m. vand i den vestre del af vaagen. Mellem Store og Litle Marø er ankerplads med 9 m. vand. Østnesvaagen er den bedste havn paa Svanø, 13—-l9 m. vand. Man kan Sei1e ind paa begge sider af Skogø. Paa Stava)zgerlandet er en god liden havn i Stavikbugten Ved Stokkeb(ek for smaafartøier, 13 m. vand. Fra Brujjorden fører mellem Staurøen og fast1andet Staange- scmd over i HøidalSfjorden. Dette sund er i den sydlige del meget urent. — Rekstenj)“orden fortsætter østover med Vasreset-—Seleimsj§“or(len, der gaar ind mellem BrandSøen paa nordsiden af Staurøen samt Aalvora paa Sydsiden, videre ind i faStlandet, hvorpaa den under navn af Eikef)orden gaar ind til Eikefjord kirke og med en bugt -— Sundh()vdvik — til noget indenfor gaarden Leirvaagen. Den gaar desuden med en arm, Botn, sydvestlig til Bar- lindbotn.

ỳ .