Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/463

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


458 NORDRE BERGENHUS;mT. Km.2 Kvalstadvatn . . O.1 StølSvatn . . . O.2 Svedalsvatn . . . . O.3 Os1andsvatn .... . 0.5 Øvrige 300 ferskVande .... . 5.1 Sam1et area1 af ferskvand . .38.0 I 0see1ven er adskillig laks og ørret. I Norddalsfjorden paa gaarden Norddal findes en elv med sjøørret. Andre 1aksee1ve findes ikke inden herredet. Derimod findes adskillige fjeldVande f. eks. 0Slandsvatn, Merkesviksvatn, Standa1svatn og Bar1indbotnvatn, hvor der findes Ørret (kjøe) Samt tildels aal. I Storbotnvatns vasdrag siges der ikke at være fisk. Kyst. HerredetS faSt1and har en 69.5 km. lang kystlinje. Stav“florden gaar fra havet østlig mellem Staveneslandet og Svanø, er dyb og ren, indtil man kommer ind mellem ØStnes paa SVanø og Flokenes paa fastlandet, hvor der ligger en rad baaer, skjær og grunde. Ankerp1adse i denne fjord er: Vaageve med 15 meter vand. Indseilingen nordenfra fore- gaar paa østsiden af Vaagøen midtVaters mellem denne og hol- merne paa Holgernes. Rundt Svanøen er flere gode ankerpladse. aSjaavaag, stoppep1ads for smaafartøier, har 4 meter vand ganske lidt indenfor mundingen af vaagen, hvis indre halvdel er ganske grund. Driv)zingshavnen for smaafartøier har 7.5 à 9.Ö meter vand og Sandbund. „ „ Kc;alstadhazm, havnen er en god ankerp1ads paa østsiden af øen med 30 meter va-nd. Leden fra Stavenes til Stabben og Flom gaar over Stavfjorden i nordlig retning fra AskorvenS øStside, mellem denne, Høiholmen og Leieskjærene. Leden fra Stavenes til Kinn gaar vestenfor Ask1—oven enten 1nel1em Tansø og Helge eller mellem ZEsø og Guldholmen; østen- om Kvanskjær forener disse 2 leder Sig. Skjærgaarden fra Askroven til Kinn strækker Sig fra Kvan- skjær til Leiestenen og er opfyldt af skjær, baaer og taregrunde. Den almindelige seilled er østenom Kvanskjær, Fløde- grnndene og Tro1dskjær, hvorfra man har aabent farvand over Rekstenfjorden.