Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YsTEn HEBBE1). 41 I fortiden tilvirkedes i Engedalen m1y);jer)a, og her skal endnu sees spor efter denne virksomhed. Christie beretter: «Engedalen Skal før den sorte død have været beboet af 14 eller 18 opsiddere, som der skal have havt et kape1, hvoraf levninger endnu i l78O var at Se. Gamle folk vidste i 1810 at paavise hustomter og Spor af agerrener. Under ‘4aberget skulde efter tro- værdige mænds fortælling sees en vei kaldet «Jerngalderne», hvor man i gamle dage transporterede myrmalm fra gaa-rdens støle til Smeltehytten paa det nuværende Belgen.» I Dalsdalen er 2 hellebrud og et større skiferbrud; det sidste har været drevet af et bygdeselskab. Gode taghel1er fi11des i flere smaa brud paa Høieim og l paa gaarden Helt)ze ved Skjolden. 2 à 3 km. fra Z)’erge paa veien til SkogadalSbøen i en høide af ca. 690 m. er tagskifer af næsten 6 fod i firkant fuldkommen p1ane og kun 1“ tykke. De med transpo1—ten forbundne vanskeligheder umuliggjør imidlertid nogen stadig og lønnende (lrift. I DalSda1lens hel1ebrud var i 189—5 brudt l00O kvadratfavne heller til værdi kr. 4 000.0() Et iSbrug med 1 iShus er der paa Eíde i Fortun, hvor en arbeidsstyrke af 22 mand i 5 arbeidSuger har skaaret l 40O SkibstonS iS. I l890 antoges der at være skaaret l6000 reg.tonS is. Der er lange render for tranSport af is fra EidSvatn til is- huset og herfra igjen render til 1aStekaien. An1ægget blev ful(l- ført i 1898. I Feigum er n1øllebru g og sagbrug og paa nogle andre steder eirke1sagbrug. Ved udgangen af 1895 var der 7 personer, som drev lan d- handel efter bevilling eller handelsbrev; de vigtigste ha11de1s- steder var: Røm2eid i Gaupne, FageT—læs og Døse)z i Da-1e, SZɔýOZ(Z6)l; og Fortam i Fortun sogn. Ingen havde rettighed til udskjænkning af øl. I herredet er: Lyster sparebank oprettet i 1865 med en forvaltnings- kapital i 1899 af kr. 454 O01.()() PoStaabnerier i herredet er: Krokm, Høieimsviken, Ly-S“ter, Sk.jOZ(Z6)l. Der er ri g S t e l e f o n S t a ti o n e r i Skjolden, Lysten Høieimsviken og Gaupne.