Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


40 NORDRE BERGENHUS AMT. steder vokser furuen til omkring 940 meter over haVet. Asp kan gaa op til ca. 1000 meter o. h. (som smaat krat f. eks. i Rausdalen). Paa en høide af 780 m. o. h. kan den endnu naa en 12—-15 meters høide. Paa lune steder vokser birkeskogen op til l 100 meter o. h. Her er mange skogløse strækninger, som kunde be- plantes, og andre skogfattige, som burde fredes. Herredets skog 1everer ikke kjøbmands1ast eller andet Stort tømmer. Bygningstøm1ner og andre skogprodukter kjøbes delvis. NævneVæ1—digt Salg af brændeved fi11der ikke sted, men ved kjøbes ikke. Midde1pris i 1895 pr. meterfavn ved: Birk 13 à 14 kr., furu kr. 8.()0, Or kr. 8.0(). Midde1priS i 1895 pr. tylvt bygningstømmer var 6O a 65 kr. for 12 alen 8“ paa roden (toppen faaes da med). Skogen antages snarest at gaa lidt fre1n. Gaarde med furuskog er: D)“egni, Hø-i, þÎjøsne, ()ttz(m-, Kof- sta(Z, Fuhr, Herz(m, Høieim, Nes, præstegaarde)z, Rømaeid, Leirm(), .—1lsmo og Vigdal. Paa alle disse gaarde har man ogsaa mere eller mindre a-f anden skog, som ogsaa findes i rige1ig mængde paa gaarde som f. eks. Kroken, L“ingjer(le, Stokke)zes, Hagenes, Bergeim, Sm“eim, L(:ri, S(mde, .Z(]“ø()2(3cS’, AZme, Eí(Z(*, Bjø)’k, Bøt- sta(l, H(mge, Berg(ɔ, Fl-ikkí, Skil(leím, Sande og T(1Zla m. fl. J agt. Vildrenen er nu næsten udryddet; det er mange aar, siden der er skudt bjørn i herredet. Der et lidt hare. Af skadedyr er ræven det alminde1igste, og af den skydeS hver vinter ende1. Jerven er ogsaa noksaa almindelig, og 111R—af sees der spor efter i alle fje1d1ier om vinteren. Gaupe har været fældet her for endel aar ti1bage, men har ikke været seet her i de sidste aar. Otter, der holder til nær elve og vande, er almindelig og dræber gjerne lam om Vaaren Udbytte af brisling— og smaasildfisket i Lyster er efter den officie11e Statistik i 1898 angivet til 400 kr. I fjorden fanges Ørret (meget sjelden laks), torsk, hyse, 1ange, hvitting, brosme, uer (rødfisk), stenbit, flyndre, kVeite og undertiden makrel og Sei. Sild fanges ogsaa enkelte tider af aaret. Brislingfiske fore- gaar ret ofte. De almindeligste fiskeredskaber er not, garn, liner, snører og ljøster. Kun lidt ørret eksporteres; den øvrige fisk forbruges i bygden. Dette hjemmeflske er ikke af bety(lni11g.