Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/415

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest410 N()B1)BE B1—:HGENHCS Amt Før-de heri-ed. .ZVVø)”(Z6 heri-e(l (498.1 km.2, i 1891 2903 i11dbyggere, i 190O 2913 indbyggere) i11dbefatter Føl-(le ZlOt’e(l8()y)l og Hol.S—en sogn med Haz(kedal kapel. Herredet er et lensn1andSdiStrikt og et thinglag. Heri-edets gamle navn var: Ejörðr. Herredet ligger paa begge sider af Førdefjorden og paa begge sider af Jø1stras dalføre, Angedalen og nederst omkring den østre del af Haukeda1svatn og de fra dette vand opgaaende dale. — F ø r d e h o v e d k i r k e ligger kort indenfor Førdefjordens bund paa nordsiden af J ølstra under nordlig bredde 61Ó 27‘ l7“ og under længde vest for Kristiania 4Ô 51‘ 41“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er 24.5 km. og fra øst til vest 47.5 km. Før(Ze her-red omgives af: ZV(tl(8l((Z(tZ, Jølster, B(lZ8—5’l“]’(t)l(Z og In(lre Holmedal herreder. Af herredets samlede area1, 493.1, km.2, er- FaStla11d ...... 492.7 km.2 Øer: 4 smaaøer i sa1tvand . . 0.1 » 58 — iferSkvand . 0.3 » Sam1et area1 af Øer . . . 0.4 km.?‘ Ved Førdefjorden og Førdedalen (JølStras da1føre), ved Hauke- dalen og ved Angeda1en deles 11erredet. Herredets hovedda1føre, Førdedalen eller Jølstras dalføre, gaar fra Førdefjordens bund østlig og sydøst1ig ganske bred, svagt stigende og vel bebygget. Jølstra gjennemstrømmer dalen med forholdsvis stille og jevnt løb. Ved Movatns østende deler dalen Sig, idet Jølstras dalføre gaar nordøst1ig ind i JølSter herred, medens Holsendalen gaar mod øst over AaSenvat11 og Ho1senvatn. Dalen ender i øst mod en smal fjeldstrækning, Rørvik-)Ëjeld, der skiller den fra Haukedalen. Denne dal er ganske godt bebygget ved Holsenvatns nordside. Det høieste Skar mellem disse to dale er ca. 565 meter. Landet søndenfor Førdefjorden, Førdedalenog