Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/41

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NORDRE BERGENHUS AMT. Km.2 Vand S. for KroShøerne .... . 0.1 [østligste . . O.3 3 vande i Vetleda1en mellemste . . O.2 VeStligste . . . 0.1 Vand n.v. for Kjærring11ætta . . . O.4 Vand S. for Dy1—haug ...... O.2 SkaaleVatn .......... 1 .(3 Vand i n.ø. hjørne af Svaida1Sbræen . 0.6 Vand S. for Rausda1en sæter .... O. Vand S.V. for Fje1d1i sæter .... 0.2 AaSetvatn .......... 2.1 Det østligste af 3 største vande i Grav dalen 0.2 RausdalSvatn ......... 0.5 I østligste . 0.2 1vest1igSte 0.3 3 2 vande ø. for Præstestei11vatn. I østligste . 0.1 2 vande n’ —“)— 1Vestligste 0.2 Vand n.ø. for SidStanførte ..... 0.2 PræsteStein vatn ........ Z .7 O .3 [ østligste . 3 vande v. for Præstesteinvatn. midterste 0.(3 veStligste 0.1 Vand S. for Fanaraaken ..... O.2 Vand n. for He1gedalen sæter . . . 0.2 ElVen i Fortunda1en ..... . 0.9 EidSvatn (Største dybde 34 m.) . . 0.7 E1ven i Mørkrisdalen .... . 0.8 0psarVatn .... . 0.9 KringleVatn. . . . Z.8 Smørvivatn . . . . 0.3 ElVen i DalSdalen . . 0.2 Hi1leSetvatn. . . . 0.3 Heggdalsvatn . . . . 0.2 Del af J0StedalSe1v . . 1.3 Leire1V ..... . 0.3 TunSbergdalsva=t11 . . . . Z.6 TunSbergdalselv .... . 0.3 Øvre RaudalSvøtn I n0rdre“ “ “ O“2 I søndre. . . 0.1 Søndre. . . O.4 Mj ø1keda1Stj ernene midtre . . . 0.1 nordre. . . O.2 Øvre Mjø1kedalSvatn. . . . 1.0 H. O. h. i m. nedre: 746 3 963 434