Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/398

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest1x1)HE H0m1E1)A1. HEHHE1). 393 ()—sen i BygStad sogn er herre(lets Største gaard, har en matri- kulskyld af 22.27 mark og har 5 husmandsp1adse. Sam1et l1uS— dyrhold i 1891 var: 5 heSte, 41 StOrfæ, —l0 faar, 2 Svin. UdSæ(l i 189O var: 15 hl. haVre og 22 hl. poteter. Øksnelax2(l, udtales ØkSland, i Sande S0g11, har en matrikul- Skyld af 12.02 111ark og har 1 husmandsplads. Samlet huSdyr- hold i 1891 var: 4 heSte, 23 Storfæ, 20 faar, 25 gjeter, 2 Svin og 4 høns. UdSæd i 1890 var: 12.(3 bl. havre og 9.6 bl. pot-eter. MatrikulSkyld mellem 5 Og 1O sky1dmark har følgende 46 gaarde. I Vik S0gn: Stran(Z, )ze(l1“—e, af Skyld 8.5() mark, har 1 lmsmandSplads- SfY6t)2(l, øvre (7.76). Hov (—5.98), 2 huSmandspladse. EZd(tZé)l, indre (7.46), 2ïØ2 husmandSpladS. El(lale)Z, ytre (5.(34). Bell, skrives almindelig Bel(l (6.12). Hage Kv(mam1e)2 (5.21). Vaagen (7.26), 4 husmandSp1adSe. H(P8f(l(Z (6.26), l l1usmandSpladS. H(esta(l (6.26). H(esta(l (5.87). ]ØeZdsfad, ll()(Z)’(’ (7.813). I Sande SOg11: Aa)“berg (6.()9). .4a)“be)“g (5.432). Z—I(tl”b(’I’g8bOlt)l (6.(37), l hus- mandSpladS. Bil)“kel(m(l (7.53). H(mge (7.8O), 1 husmandspladS. Lø(fal(l (5.81), 1 husmandSplads. Løjk(l(l (6.()()), 2 huSmandSpladSe. Sande (ð.47), 3 husmandSpladSe. Smule (5.:34), 1 husmandSpladS. Hatlebrekken (5.3ð), 1 husn1andsp1ads. Z—IZt?(Pl’6)t (5.:34). .4a)“øiene, (6.18). Solaase)e (9.87), 2 huSmandspladse. Dysjel(m(l, skrives almindelig De-S“kel(m(l (;8.—1‘()). D“11sjel(m(l (6.18), l husmandSplads. I Bygstad, skrives almindelig BØgSta(l, Sogn. Birkeland (5.3(3). Gɔ“ø)eh(mge)a (7.32), l husmandSpladS. Leir(?ik (5.45). Langela)z(Z (6.18). Esp()l(m(l (5.?38). BrWingelaml (ö.1O). I1(jelmel(md, indre (5.51), l l1uSmandSpladS. )W’mleǫS“fa(l (5.()8). 1 Kvamme (5.19), Z2 husmandsp1adS. Bygsf(Z(l, skrives almindelig Bøgstad (5.62), 1 huS1nandsplads. Byg.S‘fa(l (5.1()). S(ele (5.82), 2 huSmandSpladse. S(ele (5.4Ö), 1 husmandSplads. ÂÏys)zen, Skri- ves almindelig Nyø-S’6)l (7.41), 1 husmandSplads. Mysnen (6.93), 1 husmandsp1adS. Kapsf(1(Z (7.65), 1 hllSIl1a11dSp1HdS. Káj)8f(t(Z (7.6O), 1 husmandspla(lS. MatrikulSkyld mellem 8 og 5 skyldmark har 123 gaarde. Matrikulskyld mellem 1 og 3 Skyldmark har 140 brug, og 57 brug har matrikulskyld under 1 skyl(lmark. G a n1le n a v n e paa gaarde er: Strand, nedre Sfrö)a(l. Fyling Fylingr. O ppedal OþZlt(Y(lZ)’