Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/366

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ASHvOLn HEHBEn. 361 0verført 59.974 ha. Impedimenter ...... 1.16O » 8 huS1nandSpladSe .... 6.551 » Et til sko1ejord bortfæstet Stykke ....... 3.473 » Tilsammen 81.158 ha. Besætning i 1891: l hest, 14 kjør, 4 ungfæ og 25 faar. Gjennemsnitlig avling (1886—189O): 86 hl. l1aVre, 2 h1.byg Og 139 hl. poteter. Samlet besætning paa l1us1nandspladsene: 10 kjør og 2O faar. Samlet aVling paa huSmandsp1adsene: l7 hl. haVre og 36 hl. poteter. Samlet husdy1—hold i 1891 Var: 1 l1est, 33 Storfæ, 55 faar, 4 Svin og 20 høns. Sa=m1et udSæd i 189O Var: 0.(3 hl. byg, 8.8 hl.l1avre og 25.6 hl. pOteter. Til kjøkkenhavevækster anvendtes 6.1 ar. I AskVOld: Stavanger, udtales Staa)2g, af Skyld 6.11 mai-k. har 1 hus- ma-ndsplads. Samlet husdyrhold i l891 Var: 1 hest, 17 StOrfæ, 38 faar, 16 gjeter, 2 Svin og 2 hønS. Sa.m1et udsæd i 189O var: 4.33 hl. hav-re, O.3 hl. haVre til gl’Ø11fO(leI’, 9.ð hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster 1.2 ar. Stav(mger, af skyld 5.94 mark. Samlet husdyrh0ld i 1891 var: 1 hest, 1O storfæ, 14 faar, 2 svin. Udsæden i 189O var: 4.5 hl. haVre og 6 hl. poteter. Til kjøkke11l1aveVækster 0.1O ar. Stavanger, af Skyld 6.11 mark. Samlet husdyrl1old i 1891 var: 1 heSt, 11 storfæ, 14 faar, l5 gjeter og 2 svin. Udsæden i 1890 Var: 5.5 hl. havre og 5 hl. poteter. Gjeɔ“de, af skyld 6.18 ma-rk. Sam1et husdyrh0ld i 1891 Var: 1 hest, lå storfæ, 28 faar og 2 svin. Udsæden i 189O var: 4 h1.havre Og 7 hl. poteter. Til kjøkkenhaveVækSter anvendtes O.5 ar. Gjerde, af skyld 6.05 mark. Samlet husdyrho1d i 189l var: 2 heste, 14 storfæ, 20 faar og 1 svin. Samlet udsæd i 1890 Var: 3 hl. haVre og 9 hl. p0teter. Til kjøkkenhaveVækster an- vendtes 1 ar. i4skvold, øVre, af skyld 6.47 mai-k, har andel i en husmands- p1adS. Samlet husdyrhold i 1891 var: 3 heSte, 19 st0rfæ, 26 faar, 1 Svin og 9 høns. Udsæden i 1890 var: 7.8 hl. havre og 1O.4 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 2Ø3 ar. Ask, af Skyld 8.35 mark. Samlet huSdyrh0ld i 1891 var: 3 heste, 17 storfæ, 24 faar og 2 svin. Udsæden i 1890 Var: 6 hl. havre og 13 hl. poteter. Til kjøkkenhaVevækSter an- vendtes 0.5 ar. -.. W.—-—V:.ɔ11—1u:1:1:11—10—(:1:..„„. .—..—:=—:==—åH1O— —— —-— — 1—e-:j:3=—— — —O0—— —-C—?