Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/364

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ASKVOLD HERREI). Andre fiSkerier i ASkv0ld. 1892 ........ Kr. 5 9 5O Z893 . 7000 Z894 . 75OO Z895 . 156O0 I896 . 183OO Z897 . H)O9O L898 . 4320 I899 .... . 7900 HumnmerfangSti ASkv0ld Kr. Z892 ....... 294O L893 . 275O 1894 . 2lO5 Z895 . 1100 Z896 . 24OO Z897 . 2160 Z898 . l 720 Z899 ........ 2000 Der er et par ægvær saaledes paa JIelv(eø— paa l1o1men Helleneve Og Staagarholm. Der samles kanske l000 æg i herredet, og før toges 6 kg. dun. Lidt sæl og en del oter skydeS. Der har været brudt lidt heller under gaardene S(efre, Vilnes og Kumle. Grime1iens kobbergruber er før omtalte (bind I, pa-g. 553). Ved udgangen af 1895 var her 12 perSoner, som drev land- l1andel efter bevilling eller handelsbrev; de vigtigste handels- steder var: Nyborg (eller .4.S“kvol(l), Saa1(esZm(Z, Kors-S“zm(l og Sta-ve)2es i Askvold og V66)”ø(3)l i Vilnes SOg11. Rettighed til udskjænkning af øl har ingen. Isbrug ekSisterer ikke. 0pkjøbere af laks og anden fisk samler delvis lidt is, men Ofte lutilStrækkeligt Og kjøber tildels andetsteds fra. I Staangfjorden er en fabrik for j0d og torvkul. I herredet er: A S k v o l d S p a r e b a n k, opretteti 1893, med en f0rvaltnings- ka-pital i 1899 af kr. 108 304.0().