Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/341

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


336 N()H1)H1—: BEnGENH[vS Ax1T. Af træer vokser i 11erredet: furu, birk, or, hasSel; se1je,asp, heg, ek, r0gn, a.1m, ask, ener m. fl. Desuden vokser 1ærketræer og gra.n, men disse er for det meste vistnok p1antede her. Meget bygningStømmer samt planker og bord kjøbeS. Brændeved kjøbes ikke. Middelpris i 1895 var pr. meterfa.Vn Ved: birk kr. 12.()(), furu kr. 9.0(), Or kr. 8.(.)O. Middelpris i 1895 pr. ty1vt bygningstømmer var 4O à 50 kr. for 16 fod 8 t0mn1er. De bedste skoggaarde i 11erredet er: N(*s;je, Bø og Toeif. Enkelte andre gaarde i Bøfjorden samt 15‘eZjez“?()l(Z, JIyklebost og Tra“usdal i Øn sogn har Ogsaa saapas skog, at de er omtrent se1Vhju1pne. Det fiske, som foregaar Ved kySten, er ikke betyde1igt; der fiSkes s01nmerSi1d samt 1aks og torsk, mort og hyse. Fisket maa betegnes Som hjemmet-ìSke og kan i enkelte aar være af vigtighed, især 1aks— Og si1defisket. Samlet udbytte af fiSkerierne i Hy11estad. Z892 -893 Kr. 6 234 7 233 Z894 . . 10416 Z89ð . . 22761 Z896 . . 7484 Z897 . . l7651 ’898 . . 10260 Z899 . . 1039O FedSildfiSket i Hy11estad. Z892 . Antal 1isk(“ ’3 v . 1 e. hr. I.893 . 7O 2 888 Z894 . — 56 Z895 . 272 14 616 “896 . 3O 48O Z897 155 12 895 “898 . 12 1 0OO Z899 .