Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


334 XORDRE BERGENHUS Ai1T. ud i Aafjorden. Dette sund er rent„ 44 m. dybt midtfjords vest for Skorpøknappen og er her l km. bredt. D Mellem Skorpø og fastlandet fører Storaakerszm(l fra Sogne- SjØe11 til Aafjorden Dette sund er i den sydlige de1, hvor dyb- den er 227 m., kun O.—l km. bredt, men det ti1tager til henved den tredobbe1te bredde i den nordlige de1, hvor dybden er 209 m. Nord for .4arebrof er en liden anker-plads med 5.5 m., og ved ]“(z;iiene med 3.7 m. vand.

4(t)Ï)“O)’(Z6)l— kommer fra Askvold ind i dette herred, gaar øst-

lig først mellem Sa1krisø Og Indre Sulen og fortsætter i øst og sydøst ind i fastlandet. Dens længde fra herredsgrændsen til bunden.er 2l km., og dens bredde, der mellem Sakrisø og Sulen er 2 km., ti1tager efterhaanden indover til 3 km. lnderst (le1er fjorden sig, idet en sydlig arm — Hyllesta(l- ]Ï“jOl”(Z6Yl — gaar ind til Hyllestad kirke, og en nordlig —— Søre)Éjorden — til henimod gaarden Sørefjord. Naar undtages Ved Ønholn1erne og La-uholmerne, er dens løb rent, naar man ikke gaar for klos land. Dybden er i den vestlige del 404 m., midtfjor(ls nord‘ for Ønho1merne 245 m., i det indre af Hyl1estadfjord 7O m. og i Sørefjord 75 m. Ank())Y)la(Zse er der ved Sørebø med 1l m. vand og i Sør- fjordens bund ved Bergs med 13 m. og ved Einevol(l med 19 m. vand; langs fjordens sy(lside er ingen ankerplads. I SkiveneS— vaagen er 2—4 faVne vand, sandbund. I den nordlige del af herredet gaar Ski)î)“or(Zen østlig fra fjorden mellem Sakrisø og Luten (i Askvo1d). Den er ved mun- dingen kun 200 m. bred, men udvider sig østover til 600 m. ved Borvik, bliver saa igjen smalere til odden ved gaarden Vaage. Her deler fjorden sig, og en arm, l km. 1ang, gaar i syd, og den ande11, 2 km. lang, i nord til gaarden Myklebost. J ordsmon. Der er dels sandb1andet jord paa konglomeratet; længere ind er der bedre jord, ofte af sandb1an(let ler Samt myr. Enkelte steder er det mest sandjord. I de høiere liggende dele af herredet som Solaas, Skors- (laZ(ɔn, Øvraas og Dalsbygden kan frost skade kornet enkelte aar. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . 2.5 km.2 Eng . . 8.5 » Ager og eng ............ 11.0 km.2 Skog .............. 67.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . . 188.0 » 266.0 km.2 Af dette areal er 5.2 km.2 gaaet over til Su1en herred.