Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/329

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


824 N0R1)RE BERGENHUS AMT. Andre fiSkerier i Sulen: Z892 . Z893 . ‘l ..894 . -895 . -89b . Z897 . -898 . Z899 . . . Hum merfangst i Sulen: Î.892 . -893 . Z894 . -895 . ’896 l897 . Z898 . Z899 . . . ØSterSfangst i Sulen: Z892 . Z893 . Z894 . Z895 . Z896 . Z897 . Z898 . Z899 .... . . Kr. 727 172 114 146 418 435 2917 l 9lO Kr. 1 38O 945 575 l 250 l 50O 1 4O0 1 92O 2 450 Kr. 40 260 60 108 72 144 l5O Ved u(Îgangen af 1895 var her 6 perSoner, Som drev lc1n d handel efter bevilling eller hande1Sbrev. De vigtigste handelSSteder var: Kolgro(z; i H2csø, Steinszmdshlolmen, Inderøen og Bz(skøe)2 1 Su len Sogn. Der er ingen rettighed til udskjænkning af øl. Der er ingen fabriker eller induStrie11e anlæg Postaabnerier i herredet er: S2(len, T(mge)?es i Sogn, Naaren (.ZVO)’()72,), Buskøen, Iuahhelle)2