Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


322 NORDRE BERGENH1;S AMT. Den smule skog, som findes paa Su1en, siges at være efter omstændighederne taale1ig vækSter1ig; det er birkeskog; de andre nævnte træarter forekommer mere enkeltvis. Her findeS kun ræv, og den jag-es. Fiskerierne er af vigtig-hed. Vaarsild;fisket, fra slutningen af januar til ud i martS, slaar nu og da til ved Sulen. Sommersil(Zflsket er somme aar betyde1igt. Smaasil(l og bris1ing fiskeS næsten hvert aar. Vaartorsk fiskes ogsaa nu og da, men slaar ikke til hvert aar. StorseøZflsket giver somme aar ogsaa udbytte H2tDl“)ll6*)Wî]?—9k6t og laks(îfísket giver hvert aar noget udbytte. Desuden er i Su1en gjenstand for fiskeri: 1ange, kveite, makre1, broSme, rødfisk, 1yr, hySe, hvitting, aa1, bergy1t, flyndre, stenbit, skate, haaarter, haakjærring, krabbe og blæksprut. Lidt hval, kobbe og nise fangeS. Hjemmefisket er af Stor vigtighed, men udbyttet kommer ikke med i den officielle statistik. Samlet udbytte af fiskerierne i Su1en. - - -C Kr. Z892 . . 1IO92 Z893 . . 29247 Z894 . . 3011 Z895 . . 35896 -896 . . 18224 Z897 . . 28763 Z898 . . 22757 -899 . . 2086O Skreifisket i Sulen. Antal fiskere. Kr. Z892 . 1O0 4690 Z893 . 3O0 16500 1894 . 19O 1500 ’895 . 400 — 1896 . — — -897 . — — “898 . 204 — ï899 . 6O