Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GU1“EN HEBBED. 303 Vaarsildji-sket er i det hele ubetyde1igt, og der opføres intet udbytte i den officielle Statistik. Sommersildjísket er af og til betyde1igt, idet stim af og til kommer ind under land. I somme aar kan udbyttet være godt. Vaartorskjisket drives af og til ved herredets kyster med Snøre, og fisken virkes almindelig til klipfisk. Udbyttet har i de senere aar været ringe. Derhos giver seifisket af og til noget udbytte. Humm-eɔfisk-et og laksetflsket er maaske de fiskerier, der næst det daglige fiske giver det største udbytte. Til dag1igt brug fiskes alle Slags Smaafisk, Som nævnt, torsk, hyse, flyndre, hvitting, smaasei, mort o. S. v. med haa11dSnøre og 1ine. Udbyttet af dette, som ikke kommer ind i den officielle statistik, er maaske det største. l Samlet udbytte af fiSkerierne i Gulen. - .— - Vær-di. I892 . 10523 k Z893 . 12996 » Ë.894 . 8413 » „.89ð . 29 665 » ‘896 . 9 203 » Z897 . 22 825 » Z898 . 1l 564 » Z899 ........ 9293 » FedSildfiskerierne i Gulen. Antal fiskere. Værdi Z892 . . — — kr Z893 . . 20 67O » Z894 . —— — » -895 . . 80 198OO » “896 . —— — » Z897 . . 35 9600 » Z898 . — —— ) Z899 ..... —— —— » Sk:reifiSket i Gu1en. Antal fiSk Værdi l892 . . 120 2830 kr 1893 . 9O 532O ) 1894 . 90 1 4OO » l895 . — — »