Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/299

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


294 NOm)B1—: Bl-JRGENHUS AM’l’. Vasdragene spiller ingen rolle, uden for saavidt de nu og da anvendes Som drivkraft for et eller andet lidet kværnbrug. Imidlertid er e1vene ikke saa ubetyde]ige, at der ikke er tale om at anvende disse til drivkraft. Saaledes er herredets betydeligste vandfald i KZØUttl‘’6“íZ8ZU6)b so1gt, kraften er a11slaaet til 35O0 hestekræfter. Z—[ae(gselven har ogsa-a fa1d. Begge disse fossefald ligger i Østgulfjorden. Nord- (1ltZ(’Zl)(’)2 i Nordgulfjorden har et lidet fald. ])i)zg(åelc?ens fald er ogsaa Solgt. Der drives fortiden mø1le— og sagbrug og en mindre shoddyfal)rik. SelleZ)aagelc-en i Brandangersund er ogsaa solgt og anvendtes til en træsk0fabrik. Helt eller delvis inden heri-edet ligger 92 indsjøer. De Største vande er: I)íNg(’ÄZ‘?(lIL)2, paa fastlandet, km. langt og vel 1 kn1. bredt. Sl)(()’(Z(lZ8l)(tl?)l, paa fast1andet, 3.() k111. langt og indtil ca. O.4 km. bredt L(mg()(—((f)2, paa fastlandet, 3.:3 k1n. langt o0“ indtil ca. 1.0 D ö km. bredt Indsjøer: K1ll.2 H. O. l1. Ill- B1—os Vil-iV(lit11 . (l.:—å Dingevatn . Z.S) Østgulvatn . l).2 Hoievatn . . . (lI.2 Kløvtveitvat11 . 1ZJÌv.§) Transdalsvatn . 0.Ö Nordgulvatn. . (ËÎV.3 94.1 Steinsvatn . 0.5 SVa1’(lalSVHlJl1 . . (JIÞ.8 Langevatn . Z .:3 Litjern . . 1;).2 Fibeldalsvat11 . . 0.2 Litlevatn ...... . O .:3 RaudalSvatn paa Sande . &ÌÎP.1 MidtbøVatn paa Sande . 0.2 Napsvatn paa Mjomen . 0.1 76 S1118HVa11(lG . . . . l.7 Samlet areal af ferskva11d 10.2 Der er lidt Ørret og smaa laks i elvene. Rige fiskevande er der neppe. Lidt Ørret er der iKtøvtveitvafn, Østgz(lvam, Ha(cgse;at)z, Dii)zge(:af)z og B)1“()suikvatn m. fl. Kyst. Herredet gaar ud i havet mellem Sognesjøen og