Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestGUI.EN HEBBE1). 289 Brekke sogn er delt i 9 sko1ekredse med 197 under- visningsberettigede børn og 4 lærere. (1895.) Den ved skatte1igningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 1 150 366; den ud1ignede h e r r e d S S k a t kr. 7 188. O

—ɔ1—-—=—-—-—-—-ɔ

GuIen heri-ed. Gulen hermed (416.64 km.2, i 1891 3202 indbyggere, i 1900 3 254 indbyggere) indbefatter Gulen hovedSogn og 2Wømen anneks. Herredet udgjør et lensmandsdistrikt og et thinglag. Herredets gamle navn var Guli, som egentlig er navnet paa fjorden. Herredet, der dels bestaar af fast1and og dels af øer, ligger mellem Sognesjøen i nord og Fensfjorden i syd Og havet i vest. Evenvik hovedkirke, omtrent midt i herredet, ligger under nordlig bredde 60Ó 58‘ 7“ og under 1ængde vest for Kri- stiania 50 38‘ 43.5“. Herredets udstrækning i nord og syd er 39.8 km. og i øst og vest 43.2 km. Gulen herred omgives af: Sulen, Hyllestad, Lavik og Brekke, Masflorden og Lindaas herreder. Af herredets samlede areal, 416.6 km.2, er: Km.2 Fast1and . . 279.5 Ø e r: Losneø ...... . 15.1 Ø nordvest for Kirkø . . 0.3 Kirkø ...... O.4 Hisø ...... . 18.3 Strømø ..... 0.3 Ø i Hjartaasvaagen . O.2 Fonnenø .... 1.9 Kidø ..... O.8 Store Bjorø . 0.5 Lit1e Bj-orø . . 0.1 Store Vassø . 3.1 Sande . . . 31.8 Store Bratø . 0.1 19 — Nordre Bergenhus amt II