Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/293

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


288 NORDRE BERG1—:NHUS AMT. Hazøgal(m(ls kapellan 1aa— paa Haug1and i Brekke sogn. Jfr. Risnafjarðar kirkja næst foran. “ Paa Asseim i Brekke sogn, ligeoverfor Brekke paa den anden side af Risnefjorden, skal før have været en kirke efter Kraft IV 797 ? Paa )’V7l(Z6‘8d(ll, en høitliggende fjelddal i Brekke sogn, menes efter Krajt før at have staaet et kapel. Legater. Lavik fattigkasSe erholdt Som dets andel i det Dressingske legat udbeta1t af det forhenværende sa1n1ede Evenvik præStegjeldS fattigkasse 9 rdlr. 62 sk. Ligeledes tilkommer der dette præStegje1dS fattigvæsen en tredjede1 af det be1øb, som tilfaldt EVenvik fattigvæSen af det af enkefru Ingeb()rg .4re)2tZ, født N age1, stiftede 1egat. R o d e l agt e kj ø r e v e i e. Fra Alværen fører rode1agt bygde- vei langs kysten til Lavik kirke og derfra over Stølda1 til ytre .Z’Ø8ZTll‘6Z(Mld. Længden er ca. 1O.5 km. Fra Lovisendal gaar rodelagt bygdevei til Engesæter. Længde ca. 3.() km. Fra Lovisen(lal gaar rode1agt bygdevei til Indre Takle. Længde ca. 3.() km. Fra TynmÎng gaar vei over til elvens øStSide til høiden af Skaret nordenfor V(e-rkla)zd. Længde ca. 4.8 km. Den samlede 1ængde af herredets rode1agte bygdeveie er saa- ledes ca. 21.7 km. Andre veie. Fra Yfre Takle gaar kjørbar vei ind i Gulen herred til Øsfgulen. Veien er kun ridevei. Bygdevei fortsætter som kjørbar vei over V(erkland og YndeS— dal langs YndeSdalsvatnS vestbred ind i Ma-S—flor(len herWred. Fra høiden søndenfor Værk1a11d til MaSfjorden er kun en daarlig- gangSti. Fra .[22S’f(åZjO’I‘’(Z gaar kjørevei Sydover ved Smaagevatns vest- side og ved Gjersvatns vestside og ind i Masþorden. Veien er kun ride— eller gangsti. Rideveie (fodstier). Der er en hel del stier fra gaar- dene og ind til sætrene. Rideveie, der fører ind i andre herreder, er: Sti fra Indre Hjartholmen og over i Gulen herred til Hauge. Sti fra Stølsbotn om NordstrandSvatns vest— og nordside til Sørstrand, derfra til Soleim og nordover til Skilbreivatns øst- Side og videre ind i Ytre Holmeda1. Lavik sogn er delt i 8 sko1ekredse med 188 under- visningsberettigede børn og 4 1ærere. (1895.)