Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/291

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


286 NoB1)BE BERGENHUS AMT. husmandspladse. Raasberg (5.26) med l husmandsplads. elven (5.24) med 12Z3 husmandsplads. Torvund, indre, skrives almindelig Toɔ“ve)Wz-, Thoɔ7“en (6.57). Østrebø (6.75) med 2 l1usmandspladSe. Østrebø (6.75) med 2 husmandspladSe. Østrebø (5.4O) med 1 hus- mandSplads. Myɔ“e)2 (5.4O) med 21Z8 huSmandspladS. Myren (5.19) med Ve huSn1andspladS. I Brekke: Oppe(lal, indre (8.29) med l husmandspladS. ()ppedal, ytre (6.57). ()ppedal, ytre (5.24) med l huSmandsplads. i4sseim (5.4O) med 1 husmandsp1ads. Yndesdal (5.01). Yndesdal (5.01). Yndes- dal (5.()1). E)2gesæter (5.86). Haugland, øvre (5.55). Haugland (5.72). Brekke (6.2O). Takle, midtre (5.95) med Vi husmandsplads. Takle, midtre (5.95). Breivik (5.24) med 1 huSmandsplads. Matrikulsky1d mellem 3 og 5 Skyldmark har 68 gaarde. 73 brug har matrikulskyld mellem l og 3 mark, og 23 brug har i matrikulskyld under l mark. Værk1and eller Vergeland ligger i fortsættelsen af en fra Risnefjorden opgaaende da1, Værklandsdalen, ca. 7 km. oven- for Brekke kirke. Denne gaard er eidsVoldSma11den Nicolai Wer- gelands ættegaard, og herfra stammer følgelig ogsaa Henrik Werge- land. Slegten bor endnu paa gaarden. . Gamle navne paa gaarde er: Lavik Lamvikr (flt.)? Værholmen V6()‘)”Zl()Zmff. Kvammen Hvammr. AVeda1 i4j’adalr. Hje11neland ]:O“almaland. Bruaas Brúaráss. Ringreide i Ringriða. Haug1and, øvre Haugaland. Takle, indre þakZaɔ“ (fi1;.). O l d f u n d. Stenalder . . . . O Broneealder . . . . 1 Ældre jernalder . . . 3 Yngre jernalder . . . . . 6 S u m 1O Paa —Indre ()ppe(lal er, efter opgivende, i haug fundet en bronce- eelt. Fra Samme gaard er ogsaa et gravfund fra ældre jernalder.