Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/271

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


266 NORDRE BERGENHUS AMT. Km.2 Del af Vadeimse1ven . . 5.6 Del af Hovlandselven . . . 59.() Fosse1ven ....... . 29.8 Langefjelda1ens bækkedrag . . 13.4 Del af Langedalens vasdrag. . . 115.2 Maardalens bækkedrag . . . . 23.7 Del af ØstrebøelVen (StølsVa-tn). . 9.0 Del af F0sSedalsbækken . . . . 4.8 Del af Førdeelven ......... . 53.0 Del af Østrebøvatns vaSdrag ....... 55.4 Del af Norda1Sbækken og Brekkedalsl)ækken . . 57.6 Del af Vøvringsvatnbækken ....... l8.8 Indsjøer. Helt eller delvis ligger i herredet 29O indsjøer. De fleste er imidlertid smaa. De største er: UZ(Z(tZ8’l)(I‘f)l 4.ö km. langt og indtil 1 km. bredt. Del af Stølsvatn 3.2 km. langt og indtil 1 km. bredt. Del af Krokevatn 3 km. langt og indtil 1 km. bredt. ().sfr(1bm-(1f)2 8.5 km. langt og indtil O.7 km. bredt. ØStrebøvatn er kun ved et kort sund skilt fra fjorden. Ved flod og ebbe er en ind— eller udgaaende strøm i sundet. Det Var grundt, og paa et enkelt sted var en stor sten, Saa strøm- men ved flere vandstande ikke kunde pasSereS i baad. 0,mkring vandet ligger 8 ret gode gaarde I bunden af vandet ligger der- hos kværnbrug, som undertiden benyttes af gaarde, der ligger udenfor strømmen, (la— de aldrig mangler driftsvand. Gaardene om ØStrebotn udfører meget faVneved. En 6.5 m. bred og l.Ö m. dyb rende er oparbei(let og fuld- ført i 1887, saa at sundet blev farbart. I n d S ø e r. Km.2 Vand sydvest for Snehei ..... 0.2 Det østligste af 4 vande nordvest for nor(l- ligste Breddalsvatn ....... 0.Ö Det mellemste af 4 vande nordvest for nord ligste Bre(l(la-1SVatn ....... O.2 I)et vestligste af 4 vande nordvest for nord lig-ste Bredda1Svatn ....... O.2 Vand øst for Storeggen . . . O.2 Vand nord for Bredda1svatn ..... 1.0 Vand syd for Bredda1svatn ...... O.4 Det vest1igste af 3 vande Vest for Bred(lals- vatn ............ 0.1