Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/252

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestv1K HERBE1). 247 SkOg. HOVedsOgnet har neppe brændeskog til eget brug; men Kvamsø og Arnefjord annekser afsætter lidt fra sin furuskog Og løvskOg. Her er 75 km.2 skog i herredet, hvoraf 11 km.2 furu og 64 km.2 løvskog af birk, Or og asp. Skogen er væksterlig. Af træer vokser i herredet foruden birk, Or Og furu, hassel, heg, Selje Og rogn. Herredets skOge 1eVerer ikke kjøbmandslaSt eller andet Stort tømmen En del bygningstømmer kjøbes i Am1e, Frønningen Og Bergen samt bord Og planker. BrændeVed Sælges. Der udføres endel hasSe1baand og noget bark. Middelpris i 1895 Var pr. midde1favn ved: birk kr. 14.0ɔ, furu kr. 11.00 Og Or kr. 9.00. De gaarde, som har mest SkOg, er: Ha1zevik, Maal-9nes, Kvamme, Linde, Nese, G“jeithus Og Svardal. Fiskeri. Lidt fjordfiSke drives af den ved stranden bosatte befolkning til husbrug, Og der fiskes Smaafisk Som torsk, hyse, .flyndre, hvitting, smaasei, mort o. S. v., dels med haandsnøre og de1s med 1ine. Fiɔmen og Sylvar)aes har laksPflske og un(:lertiden sil(l()ja)?g.s“t. Samlet udbytte af fiskerierne i Vik. Kr. 892 . . 4 1O0 893 . . 3 85O 89—L . . 3 435 895 . . 1O 860 896 . . 6 462 897 . . 7 34O 898 . . 2 450 899 ...... . 7 02O Fedsi dfiskerierne i Vik Antal fiskere. Kr. 892 . . . — —-— 893 . — — 894 . —— — 895 . — — 896 . . 20 1000 897 . 898 . 899 .

x-

-.ỳ.