Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/251

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


246 NORDRE BERGENHUS AMT. og høst og vaar paa hjemmesætrene, naar de ikke beiter i ind- marken. Sætrene er i regelen s1naa. Hjemmehavnene er tilstrækkelige. Fjeldbeiterne er for det meste gode; kun enkelte gaarde langs fjordene og i l1oved- sognet har knappe fje1dbeiter. FjeldS1aa-tter drives ikke. Kvæget er Stedegent. Der har været gjort forsøg med blanding af telemarkskvæg og engelsk kvæg, uden at det har ført til noget resultat I flere aar har der været holdt stam- okser af stedegen race, som i de senere aar er bleven forædlet baade ve(:l udvalg af gode Stamdyr og bedre røgt. Hestene er oftest blandinger af daleheste og fjordheste. Der sælges mange ungheste. Sauerne er ren og blandet cheviot; der Slænger eksemplarer fra den gamle norske race. Gjeterne kjøbes tildels om vaaren og slagteS om høsten. Vik er bekjendt for sine griser, yorkshire. Der sælges endel fleSk, men især smaagriser. Kreaturhold samt fjærkræ i Vik herred 1ste januar 1891. Heste ....... 394 Storfæ . . . 2819 Faar . . 698O Gjeter . . . l398 Svin . . 345 Høns . . 809 Ænder. . . 2 Der sælges heste. Opdræt og Salg af l1ornkvæg og forel1oldet er tiltaget lidt. Fra Vik udføres aarlig antagelig 10 O00 kg. gammelost og 5000 kg. gjetoSt. Myrer. Myrer forekommer i dalførerne, som f. eks. P Vøvr“i1z-gsdale)z og N()se(lalen; en større myr er Englands-my)“en paa KlibberSteinfjeldet. Paa den første fjeldterraSse mellem 0frids— og Seljedalen i Vik, ret i syd, ligger Store, vakre myrstrækninger mellem sætrene Skaret, Haug og Sendedal. Disse myrer er for det al1ermeste muldmyrer, som vilde blive godt england. Der er dog aabent for havtræk og vestenvind Kun hist og her i fjeldmyrerne forekommer torvmyr. Den er lidet benyttet. Næsten overalt paa fjeldmyrerne er der multer; men kun en ringe del bliver benyttet til salg.