Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/232

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestBA1.ESTBAN1) HEBRED. 227 Andre fiskerier i Ba1est1—and og Leikanger. Kr. “892. . — Ì893. . Z894. . — Z895 . . —- Z896 . . — Z897 . . . 1()() Î.898 . . . 4()() Z899 ..... 4OO Der er nogle mindre 111Gt8.lkl11VlSl1îl1gG1’2 I 7)“ugem“afofen er noget SvoV1kis. Langs Fjærlands— og Svære- fjorden forekommer ogsaa svoV]kis, f. eks. ved Kjærringviken paa Fjærlan(lsfjordenS østSide. Ogsaa i Troldbotnnipa er der svovlkiS, og magnetjernSten er indsprængt i g11eiSe11. Mag11etjGTl1StGH findes ogsaa i fjeldet om Bergedalen. Der virkes lidt aak1æder tilSalgs og endel hardangersøm. Ved udgangen af 1895 var her 7 perso11er, som drev land- hande1 efter bevilling eller ha11delsbrev. De vigtigste handels- Steder var: B(lZhOZmZ6*)“l, LZm(ls(“ik(ɔn og (yl2‘“(’—S‘f(((Y i Tjugum, V(mg.S“n(Z.S— i VangsneS og J[2l72(Z(tZ i Fjær1and. 3 mænd havde indskrænket rettighed til udSkjænkning af ø1. I herredet er: BaleStrand Sparebank, oprettet 1847, med en forva1tnings- kapital i 1899 af kr. 351189. Postaabne1—ieri l1erredet er: Balestmn(l, Sl)(BY’P—]Ï).OWlf’(Y6)2—, Ulve.S“ta(—l, .Z?Ëj(ei“l(m(l og Vangsnes. Der er r i g S t e l e f o n S t a t i o n e r paa .B(t(PSl(Y’(l]l(Z og Eit()rn. An1øbssteder i Balestra11d herred er: Balestran(l, V(l72g8)l88, F(m?(ɔs, Ulvestad, .]ordal, þÏ]“(8)’Z(t)l(Z. B e b y g n i n g e n er henvist til kysten og enkelte af dal- førerne. Bedst bebyggede er Vangsnes; paa det ytterste neS er en klynge af gaarde; paa fjordens anden side er strækningen søn-