Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/230

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BA1.ESTBANI) HERRED. 225 Heste ......... 225 Storfæ . . . 2608 Faar . . . 4326 Gjeter . . 434 Svin . . 36O HønS . . 558 Ænder . 9 Bikuber ........ 2 Herredet sælger meget smør, og gamme1osttilVirkningen (grøn gammelost) er af vigtighed; i den senere tid begynder de at meieribehand1e gammelOsten. Ogsaa tilvirkningen af brimost eller gjetoSt er af vigtighed, fornemmelig i Fjærland. Der opdrættes og sælges heste og hornkVæg. Kvæget er fjordkvæg, men blandet med telemarkskvæg. Hestene er mest dø1eheSte eller blandet med dø1eheSte; ogsaa fjordheSte bruges. Sauene er forædlede med cheviot. Endel gjeteStier findes, fornemmelig i Fjærland. Endel smaagriSe sælges til Søndfjord. Myrer. Der findes enkelte torvmyrer, men disse har været lidet benyttede; tildels har torv været benyttet til strøe1se. I herredet er multemyrer. Et ringe Salg af multer foregaar indenbygds. Her er 72 km.2 Skog, 3 km.2 furuskog og 69 km.2 løvskog, Furuskogen ligger i Vangsnes. Løvskogen bestaar af birk, or. a1m, ask, asp, hasse1 og ek. Herredet er fattigt paa furuskog SaagodtSom alt bygnings- tømmer maa kjøbes. Granen, Som p1antes, triVes udmærket og giver tømmer paa 3O aar. Birkeskog forekommer temmelig almindelig paa skraaningerne mod fjorden, og der sælges ikke lidet ved. Herredet har adskillig baandSkog (hasSel) og udfører tøndebaand. Løvtrævegetationen er i det hele frodig. Middelpris i l895 pr. meter-favn ved: birk kr. l3.00, Or kr. 8.5O. Som de bedste skoggaarde kan nævnes: Tjugum, Tor-snes, Ulvesta(l, Mæland, Jor(lal, M2øndal, Hor- pedal, Bud og en del brug paa Vangsnes; forøvrigt er der skog til eget brug paa hver gaard. Hjemmefisket er af betydning, forsaavidt der her aar om andet kastes efter briSling; ved Vangsnes og paa Sandflaaen Ved 15 — Nordre Bergenhus amt II.