Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/222

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BA1.1ä:STRAN1) HEBHE1). 217 da1en. R“imaj)“eldet ligger paa denne da1s vestside og Nysfølseggeaz paa østsiden. Af Rimafjeldet ligger kun den østre del i dette herred; den høieste top, Ei-mahesten, ligger paa grændsen mod Indre Holmedal. Ved et skar skilles Rima-fjeldet fra den nordenfor liggende Skarve- (lalsbræ, hvis sydøstlige Snip stikker ind fra Indre Holmedal. Begge fjelde falder steilt af mod Skarvedalen. Nystølseggen gaar mod sydvest mellem Skarvedalen og Viksda1ens øvre ende over Nystølsvatn. I nordøst gaar N ystølsfjeldet over i Gotopfjeldet med toppen Gotophesten, 17l6 m. høi. Fra sydsiden trænger Ba-ardalen ind mellem Nystø1seggen og Gotopfjeld. I nord ligger den syd- ligste del af Joste;fonn langs grændsen mod Førde, 1493 m. høi. Da1fører er: Viksdalen, der over Holmevatn gaar øStover ind over Indre Holmedal grændSe mod Nystølsvatn. Sidedalen Skaar-1r;edalen gaar mod nord over Skarvedalsvatn og endel mindre vande og taber sig op imod Jostefonns sydlige rand. Vetlej)“ordens (laljøre gaar fra fjordens bund mellem gaardene Eiken og Ulvestad nordover og har mange sidedale til begge kanter. Dalen er meget trang; paa Vestsiden er kun plads til enkelte sætre, paa østSiden er den godt bebygget. Fra Jostefonn sænker fjeldet sig brat ned mod Vetlefjordens og Fjær-landsfjordens dalfører. I den nedre del af Vetlefjordens dalføre er der plads for bebyggelse, men langs fjorden naar fjeldet lige i fjorden. I Jorddalsdalen og langs Fjærlandsfjorden gaar fjeldet ogsaa meget steilt ned overalt. — Fra Vetlefjordens og Fjærlandsfjordens dalfører gaar mange smaa sidedale og gje1 op. De mest fremtrædende toppe er Zl[els- nipa, over 1763 meter høi og Harevoldsnípa (tr. p.), 1632 meter, der fortsætter i Meneseggen ud over neset. Jorddalsdalen gaar fra gaarden Jorddal ved Fjærlandsfjorden mod nordvest indunder Jostefonn. Den er meget trang og steil. Omtrent midt i dalen ligger en enslig sæter. Mellem Jorddalsdalen og Mundalen ligger en udløber af Jostefonn med toppene Gretten og Jord(lalsnipa, skilte ved en mellemliggende bræ. Fjeldet falder steilt af til alle sider, langs fjorden fra gaarden Jorddal til Munda1en gaar det dog over i et smalt bakke1and. Nogle mindre dale gaar fra fjorden op i fjeldet, den ene lige op under Jorddalsnipa. Mundalen gaar mod nordvest, er nederst ved fjorden bred og dyrket, men bliver længere ind trangere og brattere. Den gaar ca. 6 km. op i fjeldet. Dalen er et gammelt bræ1eie, og bun- den er opfyldt af sten og grus, mangesteds overgroet af yppig smaaskog. Fjeldsiderne er tildels skogklædte og ovenover dem,