Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/221

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest2l6 N()RDRE BER(3ENH[ËS AMT. sen mellem Vik og Kirkebø herreder, aabner sig ved Øvrevatn og Framstevat11 og dreier af mod nordøst over B1aavatn. Det fører næsten helt over i det lille dalføre, som fra Ese- fjordens bund gaar vestover mod ISevatn og herfra videre mod nordvest op mod Brævatn. Fra dette er dalen kun skilt ved et ganske smalt paS. Langedalen er en god sæterdal. L(mge(l((lsbr(een ligger nordlig for Langedalen. Nær Langedals- bræen naar L(mgedal.s;fjeldet en høide af l412 m. Me11e1n Esefjorden og Sværefjorden gaar Vige-T—)2e.S“et ud i Fjærla11dsfjorden. W Ytterst ude naar ZÎjugzm2tofen ca. lO89 m. Fjeldet falder brat af mod begge fjorde, gaar dog langs Esefjorden over i et bebygget bakkeland; langs Fjærlandsfjorden er kun en ganske kort, dyrkbar strimmel ved indløbet til Sværefjord. Indenfor Tjugumtoten ligger ]3’jø“)“nebr(e, næsten 150O m. høi. Den er tem- melig langstrakt og falder steilt af mod Langedalen i sydvest og mod Dalsdalen i nordøst. Bjørneb)“(e staar i sydøst i forbindelse med Tjugumtoten, og her ligger den lille top Brænipa, næsten 1379 m. høi. Troldbotnvøtns skar deler bræen i to grene; den vestlige er ved et tverskar skilt fra den længere inde liggende Bjørnenipa paa grændSen mod Kirkebø, den østlige gren fortsætter sig i Tu)a.g(7§“eldet, der kiler Sig ind mellem Troldbotnvøtns skar og Dalsdalen mod RisbotnVatn paa Indre Holmedal grændse. Mellem Dalsdalen og Sværskaret ligger Troldbotnnipa 1393 m. høi, som i nord gaar over i StoWîZjeld paa Indre Holmedal grændse. Troldbotnnipas søndre skraaning, Teigeholte12—, gaar over i et tildels skogbevokset og delvis opdyrket bakke1and. Dalfører her er: Dalsdalen er fæ1lesnavn for tre sammenstødende fjelddale. Den ene gaar fra Sværefjordens veStside sønden— og vestenom Tro1dbotnnipa, den anden — en sidedal til Viksdalen — kommer

ind over Indre Holmedal grændSe om Risl)otnvatn op mellem

Tungefjeld og Troldbotnnipa. 1Sv(erska“)““et gaar fra bunden af Sværefjorden nordvestover op mod Skarvatn og adskiller Troldbotnnipa fra Blaahesten. Mellem Sværefjorden og Vet1efjorden naar paa Sværskarets nordside BZ(l(lZI“eSf67l 1424 m. Den falder steilt af mod Sværskaret og løber ud i et nes mellem Sværefjorden og Vetlefjorden. Langs disse fjordes strand er en smal bakkestrimmel, mod nord steilt affa1d mod Viksdalen; i øst er Blaahesten ved de to Eikedale skilt fra V(Ztne.s“krijjeld, 1569 m. høit; mod Vetlefjordens dalføre er brat styrtning., I nord begrændses Blaahesten og Vatneskrifjeldet af Viks- dalen. Fjeldstrækningen nordenfor Viksdalen deles ved Skarve-