Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/192

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AURLAND HEnREn. 187 Herredet maa for endel kjøbe bygningstømmer og andre skogprodukter. Der sælges lidt brændeved. Middelprise11 i 1895 var pr. meterfavn Ved: birk 13 k1—., furu 9 kr., Or 8 kr. De bedste skoggaarde i herredet er: Terz(m, Li, ytre, Fretteim, Dyrdal. De vilde dyr, som findes i herredet, er: Bjørn, jerv, ræv, oter — de to sidste er gjenstand for jagt, ligesaa Vildren i høi- fjeldet Samlet udbytte af fiSkerierne i Aur1and: Z892 .......... — kr. Z893. . —— » Z894. . —— —) Z895. . — —» Z896. . . 500 » Z897. . . 130O » Z898. . . Ei ð0O » Z899 .......... 3187 » Udbytte af 1aks— og SjøØrretfiSke i Aurland: Z892. —— kr. l893. . — » “894 . . —— » Z895. . . — Z896. . . 500 » Z897. . . 13OO » Z898. . . 2750:— Z899 .......... 2087 » Udbytte af bris1ing— og smaaSildfisket i Aurland: l898 .......... 750 kr. l899. . . . . . . l lOO » Nordfor Rusfen, mellem Eitra og Nordda1sfossen, er et helle- brud. Paa grund af den lange transport har driften aldrig strakt sig videre end til de nærmeste gaardes forsyning. j Ved udgangen af 1895 var her 5 personer, Som drev land- hande1 efter bevilling eller handelsbreV; de vigtigste handels- steder var: .4m-la)2dsBangen, Flaam i Flaam og Gudvange)z‘ i Nereim Sogn.