Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/189

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest184 NOm)BE B1—:BG1—:NHUs AMT. Km. ReinungVatn . . O.6 SeltuftVatn. . . . 0.2 ØStre Va-rgevatn . . O.7 Vestre VargeVatn .... O å3 U 1— Vand sv. for Vestre Vargeva-tn O .;) Svartevatn (S. f. Storskavlen) O.6 Øvrige 157 ferSkvande . . 5.4 San1let areal af ferSkvand 26.:3 Aur1andse1ve11 og Vasbygdva-tn er rige paa ørret, og der er ogsaa la-kS. I Flaa1nse1ven er laks og ørret. I NereimselVen er laks og ørret. I forskjellige fjeldvande er der Ørret og i enkelte ret meget, f. eks. Rei‘)lzVamgsz)at12 og Selta(flvatn paa østsiden af Gra-vehalSen m. fl. Fremdeles nævnes Klezxevatn og det lille Vass()te)atn paa Ne- reimsfjordens vestside som fiskeVande. Mange vande i de høiere fjeldegne, for-nemlig i herredets østre del om Liahøgda og Lysegrundene og i den søndre del om Storskav1en, Skomaabræ og Vargebræ er fiske1øSe. I de mindre e1ve i Aurland er fiskeriet af ringe betydning; disse e1ve er i det hele forholdsvis fattige paa fiSk, dels er deres løb fossende, dels er vandet, som oftest kommer fra bræerne, koldt. LakÔen i Aurlandse1Sen og VaSbygdVatn Stanses af de Store f0sSer ovenfor Belle; fjeldørret er der op til Østrebø. I Flaamselven gaar laks 2 à 3 km. op fra udløbet. I Nereimsfjorden gaar 1aksen op ca. 10 a 11 km. Af smaa- ø1“ret fiskes ikke saa lidet Ky S t.;4‘lt)“Z(Ml(Z.SZZ)“()ɔ’(Z(W og Nereim-—Sfjo‘Y—(le)2i er før omtalte (bind I, pag. 240). Ligesaa er havne— og stoppep1adse omtalte i bind I, pag. 238. I Nereimselven er en banke tvers Over fj0rden; den be- nævnes StolsgZ“Zm(len og gaar saa langt op i haVfladen, at den maa undgaaes under indseilingen. Indenfor er optil 44 favne dybt. Af andre grunde merkes HolmegrZm(len, Bakkesfeinen og Borgeä grunden . Foruden Nereimselvens banke Ved Gudvangen danner ogsaa de i Aurlandsfjorden faldende F1aams— og Aur1andSelVe banker ved sine udløb. Paa Nereimsfjorden er voldsomme kasteVinde. J ordbunden i Aurland er mest tør, sterkt sandblandet og