Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


DyrdalSelven (Dyra) l82 N()Rl)RE BI—:RGIW:NHUS AMT. lem Flenja11aaSe og RognaldSnaase og løber nordøstover søndenom F1enjaeggen forbi gaarden Frondal ud i Aur1andsfjorden. SltO)”8Z’l)6)7 og Ga)agdalselveɔ2, der har afløb til Søndre Bergenhus amt gjennem VosSeelven, er før omtalte (bind I, pag. 286). Flaams(»Zren og:1urlandselven er tidligere beskrevne under de større elve (bind I, pag. 268, 269). Haldøla springer ud af Fla-a-grundvatn og rinder øStover ind i Aal. Kolar()l(:()n— springer ud i egnen mellem KaPpedalfjeld og og Jernl1ætten og løber nordvestover ud i A11r1a11dSfj0rd; den optager: Hm-ta, der fra egnen noi-dom Graana-ase rinder nord- vestover ud i Storebotnvatn og fra dette mod sydvest gjennem Noreimsvatn ud i Kolare1ven. Erda“lselven er tidligere omtalt under de større vaSdrag (bind I, pag. 270). Kaaë1—(lal.sfb.s og Hosfbs i Flaamda-len med udløb fra Reim1ng- vatn er store fosser, Som er inkjøbte af Staten og benyttes til e1ektrisk drivkraft til GravehalStunnelen.

1lmejbsse)z“ ovenfor VaSbygdvatn er en stor foS.

NedSlagSdistrikter: Km.2 . . 42.() Del af NereimSelven . 22.4 Del af Jordda1selven . lO.6 Del af UndredalSelven. 77.8 Flenj ed alsbækken . 2 2 .2 Del af StordalSelven . 59.() Z)eZ af GangdalSelven . 25.4 Í)eZ af Flaa-mselven. . 163.0 Z)eZ af AurlandSelVen . 650.() Î)eZ af Erdalselven ..... 50.(3 I)eZ af Kolare1ven ..... 52.8 I)eZ af Haldøla (Hallingdalse1ven) 13.4

)eZ af SanddalSelVen .... 23.(i

[n dSjøer. Der er 191 i11dSjøer, Som helt eller delvis falder „ Aurland. De fleSte er Smaa; Nesbøva-tn benyttes istedetfor den gjennem førende, lier mindre pa-SSable vei. Mange af de miudre, høitliggende vande og tjer11 bliver i kolde P ikke fri for is og Sne, Saa at det ofte er vankeligt at følge udløb, da Snemasserne helt Og holdent skjuler dem. Dette i-nemlig tilfældet omkring Sk0maabræ og Vargebræ. De største vande er: Vasl1ygd-e.—(1f)? i Aurlandsdalen. Dette =l 23 k1n. langt og indtil ca. 0.7 k1n. bredt.