Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/186

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AUnuANn HHBBHn. 181 Geologi. Den del af Aurland, som ligger vest for Aur- landsfjorden og Nereimsfjorden, bestaar for en væsentlig del af gabbro, der over Store strækninger optræder som hvid labrador- sten, saaledes i NereimSdalen. Ogsaa fjeldstrækningen paa øst- siden bestaar nordenfor selve Aurlandsdalen væsentlig af gabbro.“ I selve Aurdal staar granit, i høiderne skifer og længer inde paa fjeldmarken kommer høifje1dskvarts. Te r r a S S e r. I Aurland, ved Dyrdal i Nereimsfjord, i Undre- (la1 og Flaamsdal er der terrasser. I Nereimsfjorden er ved Dyrda1 2 eller 3 tydelige terrasser, den høieste naar over 78 m. Ved Skjærping indenfor Gudvangen er en flade, dækket af ur. I Aur1andsfjord er ved Undredal høie terrasser, der vel naar til 94 m. Morænen og terrasserne ved Vasbygdvatn i Aurland er før omtalte (bind I, pag. 321). I F1aamsdalen er ytterst ude en 53 m. høi moræne, Saa kom- mer en flad og lav da1bund med Smaatrin, endelig spor af et høitliggende trin, idet man kommer 1]9 m. op ligefor den be- kjendte vakre fos Rjoandefos. Elve. Der er mange elVe og bække inden herredet, dels større og dels 1nindre; de fleste er fje1dbække. De har alle betydelige fa1(l, rivende strøm og variabel vand- Stand. Da de allerfleste af dem har sit udspring fra snefonner eller under disse, veksler vandstanden med aarstiderne. Dyrdalselve)z (Dy)—(1, gammelt navn) dannes ved Styviksb(ekke)as og Vassetbækkens forening ved Hjelmen sæter, hvorfra den rinder i sydøstlig retning ud i NereimSfjorde11. Af dens kilder kommer: Handa fra egnen mellem Langfje1d og Handedalseggen. Styviksbækken fra egnen mellem Handedalseggen og Styviks- eggen, og Vassetbækken fra egnen mellem StyVikseggen og Dyrdalsfjeld. Den 1ille, fossende Ta(fteelv springer ud mellem Skarnaase og Botnskavlen Og løber i en bue østoVer ud i Nereimsfjorden ved gaarden Tufte. Nereimselven med .]k)“)1—(l(lal.S—()l:.P(W, bielv til Nereimse1ven, omtalte (bind I, pag. 268). I—Vn(lre(lalselven kommer ind fra Vossestrande11 herred og der i nordøstlig retning mellem SkammedalShøiden og Stege- paa Vestsiden og F1enjaeggen paa østSiden ud i Aurlan‘=’ ved Undredal kirke. Elven ligger i et trangt leie P strømmende; i den nederste del af sit løb har de- gjenne1nsnitlig 7 m. og er 2 m. dyb. Flenjedalsbækken er en rivende fjeldbælV